Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 27/1999 w sprawie: ustanowienia dla Starostwa Powiatowego w Otwocku Regulaminu postępowania 0 zamówienia publiczne wraz z kompetencjami w zakresie ich parafowania i podpisywania

 

27_1999 załączniki

Zarządzenie Nr 26/1999 w sprawie: zatwierdzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa.

 

26_1999 załączniki

Zarządzanie Nr 25/1999 w sprawie: powołania Komisji d/s opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiat ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie Nr 24/1999 W sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.

 

Zarządzenie Nr 23/1999 w sprawie : powołania Powiatowego Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Otwockiego.

 

Zarządzenie Nr 22a/1999 W sprawie ustalenia obszaru, w którym przetwarzane są Dane Osobowe, z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego oraz podstawowych zasad ich ochrony.

 

Zarządzenie Nr 22/1999 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Danych Osobowych

 

Zarządzenie Nr 21/1999 w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Otwocku

 

21_1999 załączniki

Zarządzenie Nr 20/1999 w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatu Otwockiego

 

Zarządzenie Nr 19/1999 W sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych.

 

Zarządzenie Nr 18/1999 W sprawie odwołania zarządzenia Nr 13A/I/99 z dnia 24 czerwca 1999 roku.

 

Zarządzenie Nr 17/1999 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/Vl/99 z dn. 09 czerwca 1999 r.

 

Zarządzenie Nr 16/1999 W sprawie opracowania wytycznych do działalności w dziedzinie obronności, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego na terenie powiatu otwockiego.

 

Zarządzenie Nr 15/1999 w sprawie: utworzenia Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

 

Zarządzenie Nr 14/1999 w sprawie; powołania Komisji d/s opiniowania wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej.

 

Zarządzenie Nr 13/1999 w sprawie; zagrożenia powodzią domów przy ul, Narutowicza w Otwocku.

 

Zarządzenie Nr 12/1999 w sprawie: powołania składu osobowego Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Otwocku. Na podstawie § 2 ust. 3-6 Zarządzenia Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 01 marca 1999 r.

 

Zarządzenie Nr 11/1999 w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia dokumentacji Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rejonowego w Warszawie Filia w Otwocku.

 

Zarządzenie Nr 10/1999 o utworzeniu jednostki organizacyjnej „GOSPODARSTWO POMOCNICZE Nr 2".

 

Zarządzenie Nr 9/1999 o utworzeniu jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatu w Otwocku - pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" - w formie gospodarstwa pomocniczego.

 

Zarządzenie Nr 8/1999 w sprawie; powołania Komisji d/s opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiat ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie Nr 7/1999 w sprawie określania zasad najmu garaży będących w zasobach nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Otwocka.

 

Zarządzenie Nr 6/1999 w sprawie przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres od lipca 1999r do 30 czerwca 2002 roku będzie obsługiwał Starostwo Powiatu Otwockiego.

 

Zarządzenie Nr 5/1999 w sprawie powołania komisji d.s wyboru banku prowadzącego rachunek bankowy starostwa powiatowego

 

Zarządzenie Nr 4/1999 w sprawie powołania komisji technicznej d/s usterek i remontów budynków będących w zarządzie Starostwa Powiatu Otwockiego

 

Zarządzenie Nr 3/1999 w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych

 

Zarządzenie Nr 2/1999 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla działek będących w zasobach gruntów Skarbu Państwa, na terenie miasta Józefowa

 

2_1999 załączniki

Zarządzenie Nr 1A/1999 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla działek będących w zasobach gruntów Skarbu Państwa, na terenie miasta Otwocka

 

1A_1999 załączniki

Zarządzenie Nr 1/1999 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii miejscowości w której osoba kierująca taksówką osobową wykonuje lub zamierza wykonywać działalność.

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-06 12:13:36