Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Józef Michałowski

Kontakt: ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock-Świder, Wejście A

Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa
Tel. (22) 600 7 200


e-mail: jmichałowski@powiat-otwocki.pl

Wydziałem kieruje Dyrektor.

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:
  1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego;
  2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych pism w sprawach określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz przepisami szczególnymi;
  3. sprawowanie kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
  4. wydawanie zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego
  5. dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego;
  6. opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dot. administracji architektoniczno-budowlanej.
  7. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
  8. wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w porozumieniu z wydziałem geodezji i kartografii oraz wydziałem gospodarki nieruchomościami.
 2. W zakresie czynności rejestracyjnych, sprawozdanych i materialno-technicznych
  1. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę i innych rejestrów wymaganych przepisami szczególnymi oraz bezzwłoczne przekazywanie właściwym organom kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
  2. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
  3. przechowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań wydziału;
  4. obsługa materialno-techniczna i organizacyjna pracowników wydziału;
  5. obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej do wydziału.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19751
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-16 10:07:31