Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędznicze: ds. floty i magazynu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Wydziale Administracjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Samodzielny referent

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowych

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o unieważnieniu naboru: Referent/Podinspektor w Biurze Rady Powiatu (zatrudnienie na zastępstwo))

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Referent/Podinspektor w Biurze Rady Powiatu (zatrudnienie na zastępstwo)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Wydział Finansowy

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor / Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Geodeta w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Inspektor w Wydziale Finansowym

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta w Wydziale Geodezji i Kartografii

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Organizacyjno-Administracyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko: Inspektor Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Geodeta w Wydziale Geodezjii i Kartografii

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Geodeta w Wydziale Geodezjii i Kartografii

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko : Organizacyjno-Administracyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Referent/Podinspektor/Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko pomocnicze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko wychowawcy w Domu dla Dzieci Nr 3 w Otwocku

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Informacja o unieważnieniu wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora/Inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Oganizacyjno Administracyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dyspozytor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspktor w Biurze Rady Powiatu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku ul. bohaterów westerplatte 36, 05-480 Karczew - na stanowisko Dyspozytor

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Anielin" ul. Anielin 1,05-480 Karczew

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Anielin" ul. Anielin 1,05-480 Karczew

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Kadr

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura Biuro Rady Powiatu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy geodeta w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Kadr

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kadr w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowsko urzędnicze: Inspektor w Biurze Kadr

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Kadr

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Biurze Kultury i Promocji

Informacja o nieroztrzygnięciu naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karczewie

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Administracyjnym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Geodeta

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w komórce Kadr i Szkoleń

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Dyspozytora w Zarządzie Dróg Powiatowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Dyspozytora w Zarządzie Dróg Powiatowych)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w strukturze Kadr i Szkoleń

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Ksiegowego w Zarządzie Dróg Powiatowych

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Kierownik służby drogowo mostowej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Ksiegowego w Zarządzie Dróg Powiatowych

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w strukturze Kadr i Szkoleń

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w strukturze Kadr i Szkoleń

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydawania zezwoleń w zakresie zajęcia pasa drogowego, lokalizacji i zjazdów.

Ogloszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. wydawania zezwoleń w zakresie zajęcia pasa drogowego, lokalizacji i zjazdów

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Kultury i Promocji

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w kadrach Starostwa Powiatowego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Specjalisty w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Kadrach Starostwa Powiatowego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Zarządzie Dróg Powiatowych

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Oświacie Powiatowej - specjalisty

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzednicze: Młodszy Referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty - stanowisko samodzielne ds. kontroli wewnetrznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy księgowy

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Sekretarz Powiatu.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Biura Kultury i Promocji

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Geodety w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

drukuj (Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

drukuj (Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu)

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. Płac w Oświacie Powiatowej w Otwocku

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko: Księgowy w Oświacie Powiatowej w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP

drukuj (Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Biurze Rady Powiatu

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Księgowego w Oświacie Powiatowej

drukuj (Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Księgowego w Oświacie Powiatowej)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku: główny specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Informacja o wyniku naboru na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Audytu Wewnętrznego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja o wyniku naboru na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Audytu Wewnętrznego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy ds. podatku od towarów i usług

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. VAT w Powiatowym Centrum Pomocy w Otwocku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy w Otwocku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym

drukuj (Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

drukuj (Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

drukuj (Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor w Wydziale Administracyjnym.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Leśnictwa i Ochrony Środowiska

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Leśnictwa i Ochrony Środowiska)

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

drukuj (Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym)

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Ząrzadu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-07 13:23:39