Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się w dziale Druki do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Zezwolenia na transport odpadów tracą ważność!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek dokonania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Podmioty wskazane w treści art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach nie posiadający wpisu do rejestru nie mogą prowadzić działalności !

Starostowie, z dniem 1 stycznia 2018 r., utracili kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych – nowa ustawa Prawo wodne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044