Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Wzory oświadczeń majątkowych

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wydział Ochrony Środowiska

Biuro Kultury i Promocji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zarząd Dróg Powiatowych

 

Dotyczy opłat za pełnomocnictwa

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Karczewie
Nr rachunku: 19-8023-0009-2001-0000-0723-0001
Odbiorca: Urząd Miejski w Karczewie
Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł od jednego pełnomocnictwa

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044