Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Kierownik Biura Rafał Skwiot

Kontakt: ul.Komunardów, 05-402 Otwock-Świder, Wejście D

tel. (22) 600 7 158

e-mail: rskwiot@powiat-otwocki.pl

 1. Biurem kieruje Kierownik.
 2. Do zadań biura w zakresie kultury i promocji należy w szczególności:
  1. opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie;
  2. prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i upowszechnianiem materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie;
  3. organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjno-informacyjnym o zasięgu co najmniej powiatowym;
  4. obsługa stoiska promocyjnego powiatu na imprezach w regionie;
  5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowego patronatu przedsięwzięcia;
  6. współpraca ze środkami przekazu oraz ośrodkami informacyjno-promocyjnymi w kraju i zagranicą,
  7. prowadzenie stałego monitoringu środków przekazu na zbieranie materiałów dotyczących pracy Starostwa i powiatu;
  8. współpraca z innymi samorządami w zakresie wymiany informacji i przedsięwzięć o charakterze promocyjno-informacyjnym;
  9. prowadzenie strony internetowej www.powiat-otwocki.pl, w tym publikowanie informacji przekazywanych przez inne komórki lub jednostki organizacyjne oraz profili internetowych powiatu na innych stronach internetowych i portalach;
  10. upowszechnianie kultury poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;
  11. wydawanie Powiatowego Informatora Kulturalnego, przygotowywanego we współpracy z gminami i  organizacjami kulturalnymi, działającymi w powiecie;
  12. współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju życia kulturalnego w powiecie;
  13. współdziałanie z organizacjami turystycznymi w zakresie wspierania projektów turystycznych;
  14. współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji walorów turystycznych regionu;
  15. opiniowanie wniosków organizacji pozarządowych o wsparcie finansowe na realizacje zadań powiatu, prowadzenie spraw z udzieleniem dotacji, nadzór nad realizacją powierzonych lub dofinansowanych zadań, rozliczenie dotacji;
  16. popularyzacja turystyki w regionie poprzez wydawanie niskobudżetowych publikacji, np. przewodników, albumów, map powiatu;
  17. wspieranie rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej.
 3. Do zadań samodzielnego biura w zakresie sportu, należy w szczególności:
  1. upowszechnianie sportu poprzez organizację lub współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowym;
  2. koordynacja sportu szkolnego na szczeblu powiatowym;
  3. współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji szkolnej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10320
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-20 15:27:55