Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Kierownik Biura: Rafał Skwiot

ul. Komunardów 10 (wejście D)
05-400 Otwock

tel.
22 788 15 34

22 788 15 35
22 788 15 37
22 788 14 65
22 779 62 56
22 779 29 29
wew.
387, 401, 402


e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl

Kultura: Katarzyna Grzegrzółka – Gil, kultura@powiat-otwocki.pl

Sport i Turystyka: Ludmiła Sokolnicka, sport@powiat-otwocki.pl

 

1.        Biurem kieruje Kierownik.

2.        Do zadań biura należy  w szczególności:

 

1)        W zakresie kultury i promocji:

 

1)        opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjno – informacyjnych                         o powiecie;

 

2)        prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i upowszechnianiem materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie;

 

3)        organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjno – informacyjnym o zasięgu co najmniej powiatowym;

 

4)        obsługa stoiska promocyjnego powiatu na imprezach w regionie;

 

5)        prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowego patronatu przedsięwzięcia;

 

6)        współpraca ze środkami przekazu oraz ośrodkami informacyjno – promocyjnymi w kraju i zagranicą,

 

7)        prowadzenie stałego monitoringu środków przekazu na zbieranie materiałów dotyczących pracy Starostwa i powiatu;

 

8)        współpraca z innymi samorządami w zakresie wymiany informacji i przedsięwzięć
o charakterze promocyjno – informacyjnym;

 

9)        prowadzenie strony internetowej www.powiat-otwocki.pl, w tym publikowanie informacji przekazywanych przez inne komórki lub jednostki organizacyjne oraz profili internetowych powiatu na innych stronach internetowych i portalach;

 

10)    upowszechnianie kultury poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;

 

11)    wydawanie Powiatowego Informatora Kulturalnego, przygotowywanego we współpracy z gminami i  organizacjami kulturalnymi, działającymi w powiecie;

 

12)    współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju życia kulturalnego w powiecie;

 

13)    współdziałanie z organizacjami turystycznymi w zakresie wspierania projektów turystycznych;

 

14)    współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji walorów turystycznych regionu;

 

15)    opiniowanie wniosków organizacji pozarządowych o wsparcie finansowe na realizacje zadań powiatu, prowadzenie spraw z udzieleniem dotacji, nadzór nad realizacją powierzonych lub dofinansowanych zadań, rozliczenie dotacji;

 

16)    popularyzacja turystyki w regionie poprzez wydawanie niskobudżetowych publikacji, np. przewodników, albumów, map powiatu;

 

17)    wspieranie rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej.

 

 

 

3.        Do zadań samodzielnego biura w zakresie sportu, należy w szczególności:

 

1)        upowszechnianie sportu poprzez organizację lub współorganizację przedsięwzięć
o charakterze sportowym;

 

2)        koordynacja sportu szkolnego na szczeblu powiatowym;

 

 

 

3)        współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji szkolnej.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4270
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-12 14:30