Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2020 na 1 operat szacunkowy

Data i godzina umieszczenia: 06.07.2020 16:38
Data i godzina składania: 15.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2020 na 1 operat szacunkowy)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 49.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2020 11:41
Data i godzina składania: 20.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 49.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2020 15:41
Data i godzina składania: 15.07.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 15.07.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.30.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej

Data i godzina umieszczenia: 09.07.2020 14:36
Data i godzina składania: 21.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.30.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej)

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu Studium Wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Data i godzina umieszczenia: 10.07.2020 14:08
Data i godzina składania: 21.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2020 13:30

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu Studium Wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044