Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Zawiadomienia o ponownym wyborze oferenta w postepowaniu na Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług społecznych w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i organizacji usług szkoleniowych i usług doradczych w projekcie „Aktywna integracja w powiecie otwockim".

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.8.2020 na odbieranie odpadów komunalnych/stałych/ niesegregowanych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.8.2020 na odbieranie odpadów komunalnych/stałych/ niesegregowanych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie odwodnienia dróg powiatowych

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.91.2020 na dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.91.2020 na dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu e do budynków starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu e do budynków starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2020 na Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2020 na Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.90.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.90.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.88.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.88.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.87.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.87.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.85.2020 na wykonanie wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.85.2020 na wykonanie wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.81.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.81.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.83.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.83.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.76.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.76.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.77.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.77.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.72.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.72.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.63.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.63.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.75.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.75.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.74.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.74.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.6.2020 na dostawę sprzętu komputerowego - laptopy

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.6.2020 na dostawę sprzętu komputerowego - laptopy)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.6.2020 na dostawę sprzętu komputerowego - Myszki

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.6.2020 na dostawę sprzętu komputerowego - Myszki)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI. 272.2.70.2020 na dostawę słuchawek z mikrofonem

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI. 272.2.70.2020 na dostawę słuchawek z mikrofonem)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI. 272.2.71.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej. Części 1-3.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI. 272.2.71.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej. Części 1-3.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.69.2020 na usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków zgodnie z warunkami technicznymi

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.69.2020 na usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków zgodnie z warunkami technicznymi)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń" - Dla części I

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.63.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.63.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.5.2020 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.5.2020 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie lub aktualizację stałej organizacji ruchu

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.62.2020 na dostawę projektora.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.62.2020 na dostawę projektora.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń. Część III

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.57.20 na dostawę masek z filtrem FFP3

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.57.20 na dostawę masek z filtrem FFP3)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.56.2020 na wykonanie operatu Emów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.56.2020 na wykonanie operatu Emów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.60.2020 na dostawę skanera

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.60.2020 na dostawę skanera)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.54.2020 na dostawę sprzętu multimedialnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.54.2020 na dostawę sprzętu multimedialnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.55.2020 na dostawę środków ochrony osobistej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.55.2020 na dostawę środków ochrony osobistej)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17492
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-24 17:57