Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

drukuj (Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)

Ogloszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.46.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogloszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.46.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogloszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.45.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogloszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.45.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogloszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.40.2020 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Ogloszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.40.2020 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o powtórnym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 3.

drukuj (Ogłoszenie o powtórnym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 3.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.41.2020 na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości gruntowej położonej w Karczewie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.41.2020 na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości gruntowej położonej w Karczewie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.38.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.38.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiacych własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiacych własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę pionowych znaków drogowych

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI. 272.2.39.2020 na dostosowanie bazy danych EGiB

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI. 272.2.39.2020 na dostosowanie bazy danych EGiB)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.37.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej, tj. uproszczonej inwentaryzacji architektonicznej lokalu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.37.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej, tj. uproszczonej inwentaryzacji architektonicznej lokalu)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 1, 3, 4.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 1, 3, 4.)

Ogłoszenie o wyniku przetragu S.AI.272.2. 34.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetragu S.AI.272.2. 34.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.35.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.35.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.33.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.33.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie powiatu otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2. 29.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2. 29.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa)

Zawiadomienie o wyborze oferenta w postępowaniu na "Doświetlenie przejść dla pieszych"

Ogłoszeniu o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszeniu o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na usługę dzierżawy 5 szt. kserokopiarek wraz z ich obsługą serwisową

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na usługę dzierżawy 5 szt. kserokopiarek wraz z ich obsługą serwisową)

Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.23.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.23.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.21.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.21.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

drukuj (Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem fabrycznie nowego samochodu elektrycznego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem fabrycznie nowego samochodu elektrycznego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.20.2020 na wykonanie 9 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.20.2020 na wykonanie 9 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cz. I i II

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę emulsji kationowej

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cz. III

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

drukuj (Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)

Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa - dla części III - Dostawa grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm

drukuj (Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa - dla części III - Dostawa grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do instalacji komunalnych przetwarzających odpady

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do instalacji komunalnych przetwarzających odpady)

Ogłoszenie o wyniku zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o wyniku zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę farby oraz rozpuszczalnika do farb drogowych

Wyniki zapytania ofertowego na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Ogłoszenie o wyniku zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa: Część 1,2,4.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników w projekcie "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w 2020 r. poprzez tankowanie do zbiorników paliwowych pojazdów mechanicznych

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w 2020 r. poprzez tankowanie do zbiorników paliwowych pojazdów mechanicznych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044