Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

drukuj (Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)

Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie wyników postępowania nr S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa - dla części III - Dostawa grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm

drukuj (Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa - dla części III - Dostawa grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do instalacji komunalnych przetwarzających odpady

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do instalacji komunalnych przetwarzających odpady)

Ogłoszenie o wyniku zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o wyniku zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę farby oraz rozpuszczalnika do farb drogowych

Wyniki zapytania ofertowego na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Ogłoszenie o wyniku zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa: Część 1,2,4.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników w projekcie "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w 2020 r. poprzez tankowanie do zbiorników paliwowych pojazdów mechanicznych

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w 2020 r. poprzez tankowanie do zbiorników paliwowych pojazdów mechanicznych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044