Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Unieważnienie przetargu na dostawę kruszyw

Unieważnienie przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z kosiarką bijakową

Unieważnienie przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z kosiarką bijakową

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.97.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.97.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z kosiarką bijakową

Unieważnienie przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Unieważnienie przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI. 272.2.85.2019 na dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB poprzez usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI. 272.2.85.2019 na dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB poprzez usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków)

Unieważnienie przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Unieważnienie przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Unieważnienie przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Unieważnienie zamówienia na przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W

Unieważnienie przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.75.2019 na wykonanie przeliczenia do układu PL-EVRF2007-NH osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu Powiatu Otwockiego.

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.75.2019 na wykonanie przeliczenia do układu PL-EVRF2007-NH osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.70.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.70.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Unieważnienie przetargu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta nr 2754w i ul. Samorządowej nr 2758w w Otwocku

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.56.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.56.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.57.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.57.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.58.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.58.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.59.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.59.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Unieważnienie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej".

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie przeglądów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.52.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.52.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.50.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.50.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.49.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.49.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Unieważnienie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej".

drukuj (Unieważnienie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej".)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.39.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.39.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.35.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.35.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod drogi publiczne)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.28.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.28.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.27.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.27.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.24.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.24.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.23.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.23.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.22.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.22.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.21.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.21.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.20.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.20.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.19.2019 na wykonanie 6 operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.19.2019 na wykonanie 6 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.18.2019 na wykonanie opertu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.18.2019 na wykonanie opertu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.17.2019 na wykonanie 3 operatów

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.17.2019 na wykonanie 3 operatów)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.15.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.15.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.14.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.14.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.13.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.13.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.11.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.11.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044