Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.1.4.2019 na Bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.1.4.2019 na Bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2 wyjazdy jednodniowe Uczestników/Uczestniczek projektu pt. "Akademia Rodzin w powiecie otwockim"

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2 wyjazdy jednodniowe Uczestników/Uczestniczek projektu pt. "Akademia Rodzin w powiecie otwockim")

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu nagłaśniającego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu nagłaśniającego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę farby

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę dolomitu dewońskiego

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (cz. 1-3)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (cz. 1-3))

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę emulsji kationowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10)

Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część II na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gminy Kołbiel

drukuj (Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część II na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gminy Kołbiel)

Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część I na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część I na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego)

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10

drukuj (Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044