Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na dostawę oleju napędowego.

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na dostawę oleju napędowego.

drukuj (Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na dostawę oleju napędowego.)

Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na konserwację sygnalizacji świetlnych.

drukuj (Zawiadomienia o wyborze oferenta w postępowaniu na konserwację sygnalizacji świetlnych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów brukarskich

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 2 operatów ul. Poznańska w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 2 operatów ul. Poznańska w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na 1 operat ul. Sobieskiego Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na 1 operat ul. Sobieskiego Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wymianę kotła grzewczego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wymianę kotła grzewczego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na leasing operacyjny fabrycznie nowej zamiatarki

Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.96.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.96.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa)

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim".

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim".)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.95.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.95.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałosci Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse"

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałosci Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse")

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowej piaskarko - solarki

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku".

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o wyniku przeatrgu S.AI.272.2.93.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przeatrgu S.AI.272.2.93.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku".

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku".)

Ogłoszenie o wyniku przetragu na kompleksową dostawę gazu. Część I i II.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetragu na kompleksową dostawę gazu. Część I i II.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na rozbudowę skrzyżowania na rondo dróg powiatowych Nr 2724W ul. Ks. W. Żaboklickiego i Nr 2775W – ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na rozbudowę skrzyżowania na rondo dróg powiatowych Nr 2724W ul. Ks. W. Żaboklickiego i Nr 2775W – ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.92.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na ul. Pogodną w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.92.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na ul. Pogodną w Otwocku.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.91.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego ul. Warszawska, Zamenhofa i Ujejskiego w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.91.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego ul. Warszawska, Zamenhofa i Ujejskiego w Otwocku.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.90.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego - ul. Świderska i ul. Ogrodowa w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.90.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego - ul. Świderska i ul. Ogrodowa w Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.88.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.88.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przegląd, inwentaryzację i konserwację 285 punktów osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na przegląd, inwentaryzację i konserwację 285 punktów osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.87.2019 na wykonanie 4 operatów szacunowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.87.2019 na wykonanie 4 operatów szacunowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.86.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.86.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.83.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.83.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.82.2019 na wykonanie 1 operatu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.82.2019 na wykonanie 1 operatu)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie

Ogloszenie o wyniku zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w budynku PCZ Sp. z o.o. ul. Batorego 44 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w budynku PCZ Sp. z o.o. ul. Batorego 44 w Otwocku)

Wyniki przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania rondo Otwock

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. Samorządowa Nr 2758W w Otwocku.

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.80.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.80.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup 8 kompletów specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX”

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup 8 kompletów specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX”)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2019 na przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu powiatu otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2019 na przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu powiatu otwockiego)

Wyniki postępowania: Usługi psychologa dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim”

drukuj (Wyniki postępowania: Usługi psychologa dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim”)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.5.2019 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7 790 000,00 PLN

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.5.2019 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7 790 000,00 PLN)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.75.2019 na przeliczenie osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych...

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.75.2019 na przeliczenie osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych...)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.74.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.74.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.73.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.73.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie, montaż i demontaż trzech reklam drukowanych na folii naklejanej na autobus i wynajem trzech powierzchni reklamowych na tyle autobusu na okres trzech miesięcy.

drukuj (Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie, montaż i demontaż trzech reklam drukowanych na folii naklejanej na autobus i wynajem trzech powierzchni reklamowych na tyle autobusu na okres trzech miesięcy.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.68.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.68.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.72.2019 na dostawę serwera do Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.72.2019 na dostawę serwera do Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie przeglądów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.69.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.69.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.71.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.71.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów. Cz. I i II

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów. Cz. I i II)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.61.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.61.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.60.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.60.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz warunki widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu otwockiego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych)

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia „Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego” dla 15 osób/uczestniczek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2019 na wykonanie 5 wykazów synchronizacyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2019 na wykonanie 5 wykazów synchronizacyjnych)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym szkolenia "Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego" dla 30 osób/Uczestniczek projektu pt. "Akademia rodzin w powiecie otwockim".

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym szkolenia "Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego" dla 30 osób/Uczestniczek projektu pt. "Akademia rodzin w powiecie otwockim".)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.51.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.51.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.48.2019 na wykonanie kontroli gleboznawczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.48.2019 na wykonanie kontroli gleboznawczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika. Część I-IV.

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.47.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.47.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na "Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych na drogach powiatowych powiatu otwockiego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703w w miejscowości Boryszew

Ogłoszenie o wyniku przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę pionowych znaków drogowych

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.45.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.45.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.42.2019 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.42.2019 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.44.2019 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogi publiczną.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.44.2019 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogi publiczną.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.43.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.43.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie imprezy kulturalnej - 1 wyjazd na przedstawienie teatralne dla 30 Uczestników/Uczestniczek projektu pt. „Akademia Rodzin w powiecie otwockim ”

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie imprezy kulturalnej - 1 wyjazd na przedstawienie teatralne dla 30 Uczestników/Uczestniczek projektu pt. „Akademia Rodzin w powiecie otwockim ”)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.1.4.2019 na Bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.1.4.2019 na Bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2 wyjazdy jednodniowe Uczestników/Uczestniczek projektu pt. "Akademia Rodzin w powiecie otwockim"

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2 wyjazdy jednodniowe Uczestników/Uczestniczek projektu pt. "Akademia Rodzin w powiecie otwockim")

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu nagłaśniającego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu nagłaśniającego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę farby

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę dolomitu dewońskiego

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (cz. 1-3)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (cz. 1-3))

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę emulsji kationowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10)

Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część II na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gminy Kołbiel

drukuj (Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część II na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gminy Kołbiel)

Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część I na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogloszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.2.2018 część I na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego)

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10

drukuj (Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę chemii gospodarczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044