Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Zapytanie ofertowe na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10

Data i godzina umieszczenia: 07.01.2019 10:33
Data i godzina składania: 14.01.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.01.2019 11:30

drukuj (Zapytanie ofertowe na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa

Data i godzina umieszczenia: 23.01.2019 12:21
Data i godzina składania: 30.01.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.01.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa)

Zapytanie ofertowe dotyczące usunięcia 46 drzew - termin na wysyłanie formularzy 14.02.2019 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe dotyczące usunięcia 46 drzew - termin na wysyłanie formularzy 14.02.2019 r.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2019 14:05
Data i godzina składania: 20.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.02.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości

Data i godzina umieszczenia: 13.02.2019 15:10
Data i godzina składania: 20.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.02.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2019 10:21
Data i godzina składania: 26.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.02.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2019 15:19
Data i godzina składania: 26.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.02.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.)

Ogłoszenie o przetargu na budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w formie zaprojektuj i wybuduj.

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2019 23:00
Data i godzina składania: 04.03.2019 10:30
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w formie zaprojektuj i wybuduj.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gmin: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie -Jeziory, Wiązowna

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2019 15:21
Data i godzina składania: 07.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gmin: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie -Jeziory, Wiązowna)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10

Data i godzina umieszczenia: 21.02.2019 14:36
Data składania: 07.03.2019
 

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2019 15:28
Data i godzina składania: 06.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2019 15:30
Data i godzina składania: 07.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2019 15:29
Data i godzina składania: 12.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 04.03.2019 15:24
Data i godzina składania: 12.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.11.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Data i godzina umieszczenia: 06.03.2019 15:07
Data i godzina składania: 21.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.11.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10

Data i godzina umieszczenia: 07.03.2019 15:25
Data i godzina składania: 21.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę farby

Data i godzina umieszczenia: 11.03.2019 14:01
Data i godzina składania: 19.03.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.03.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2019 11:34
Data i godzina składania: 21.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 10:45
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 10:49
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 10:51
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 13:55
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę emulsji kationowej

Data i godzina umieszczenia: 14.03.2019 10:55
Data i godzina składania: 20.03.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.03.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę dolomitu dewońskiego

Data i godzina umieszczenia: 15.03.2019 11:09
Data i godzina składania: 25.03.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.03.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2019 na wykonanie 3 operatów

Data i godzina umieszczenia: 21.03.2019 09:49
Data i godzina składania: 28.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2019 na wykonanie 3 operatów)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2019 na wykonanie opertu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 25.03.2019 09:49
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2019 na wykonanie opertu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.19.2019 na wykonanie 6 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 25.03.2019 09:55
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.19.2019 na wykonanie 6 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 26.03.2019 09:10
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 26.03.2019 09:15
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.03.2019 13:01
Data i godzina składania: 04.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 28.03.2019 09:56
Data i godzina składania: 04.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 28.03.2019 09:58
Data i godzina składania: 04.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 09:17
Data i godzina składania: 08.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 15:30
Data i godzina składania: 09.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 15:34
Data i godzina składania: 09.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 02.04.2019 15:23
Data i godzina składania: 09.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu na terenie Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 13:41
Data i godzina składania: 10.04.2019 13:00
Data i godzina otwarcia: 10.04.2019 14:00

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 03.04.2019 15:28
Data i godzina składania: 11.04.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.04.2019 12:30

Ogłoszenie przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:05
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:06
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:12
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:14
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 15:14
Data i godzina składania: 24.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2019 08:36
Data i godzina składania: 29.04.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.04.2019 12:00

Ogłoszenie o przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 13:37
Data i godzina składania: 07.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.05.2019 11:30

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu)

Ogłoszenie o przetargu na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703w w miejscowości Boryszew

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 13:44
Data i godzina składania: 06.05.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.05.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2019 10:30
Data i godzina składania: 07.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 13:44
Data i godzina składania: 13.05.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.05.2019 10:30

Zaproszenie do składania ofert na „ 2 wyjazdy jednodniowe (1 wycieczka do Torunia i 1 wycieczka do Kazimierza Dolnego)” dla Uczestników/uczestniczek projektu pt. „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.

Data i godzina umieszczenia: 07.05.2019 15:08
Data i godzina składania: 17.05.2019 12:00
 

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na „ 2 wyjazdy jednodniowe (1 wycieczka do Torunia i 1 wycieczka do Kazimierza Dolnego)” dla Uczestników/uczestniczek projektu pt. „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.39.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:23
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.39.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:26
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:29
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:31
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.05.2019 13:52
Data i godzina składania: 16.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów

Data i godzina umieszczenia: 09.05.2019 13:55
Data i godzina składania: 16.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044