Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Zapytanie ofertowe na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10

Data i godzina umieszczenia: 07.01.2019 10:33
Data i godzina składania: 14.01.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.01.2019 11:30

drukuj (Zapytanie ofertowe na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa

Data i godzina umieszczenia: 23.01.2019 12:21
Data i godzina składania: 30.01.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.01.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa)

Zapytanie ofertowe dotyczące usunięcia 46 drzew - termin na wysyłanie formularzy 14.02.2019 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe dotyczące usunięcia 46 drzew - termin na wysyłanie formularzy 14.02.2019 r.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2019 14:05
Data i godzina składania: 20.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.02.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.3.2019 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości

Data i godzina umieszczenia: 13.02.2019 15:10
Data i godzina składania: 20.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.02.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2019 10:21
Data i godzina składania: 26.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.02.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości oznaczonej jako dawna działka ew. nr 1823/3)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2019 15:19
Data i godzina składania: 26.02.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.02.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości opisanej w księdze wieczystej WA1O/00002035/4.)

Ogłoszenie o przetargu na budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w formie zaprojektuj i wybuduj.

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2019 23:00
Data i godzina składania: 04.03.2019 10:30
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w formie zaprojektuj i wybuduj.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gmin: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie -Jeziory, Wiązowna

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2019 15:21
Data i godzina składania: 07.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gmin: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie -Jeziory, Wiązowna)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10

Data i godzina umieszczenia: 21.02.2019 14:36
Data składania: 07.03.2019
 

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2019 15:28
Data i godzina składania: 06.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2019 15:30
Data i godzina składania: 07.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ustalenie granic działki ew. nr 380 obr. Władzin gm. Kołbiel stanowiącej własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2019 15:29
Data i godzina składania: 12.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 04.03.2019 15:24
Data i godzina składania: 12.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2019 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.11.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Data i godzina umieszczenia: 06.03.2019 15:07
Data i godzina składania: 21.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.11.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10

Data i godzina umieszczenia: 07.03.2019 15:25
Data i godzina składania: 21.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem części dawnej działki nr 10)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę farby

Data i godzina umieszczenia: 11.03.2019 14:01
Data i godzina składania: 19.03.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.03.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2019 11:34
Data i godzina składania: 21.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 10:45
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 10:49
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 10:51
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2019 13:55
Data i godzina składania: 22.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę emulsji kationowej

Data i godzina umieszczenia: 14.03.2019 10:55
Data i godzina składania: 20.03.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.03.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę dolomitu dewońskiego

Data i godzina umieszczenia: 15.03.2019 11:09
Data i godzina składania: 25.03.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.03.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2019 na wykonanie 3 operatów

Data i godzina umieszczenia: 21.03.2019 09:49
Data i godzina składania: 28.03.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.03.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2019 na wykonanie 3 operatów)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2019 na wykonanie opertu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 25.03.2019 09:49
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2019 na wykonanie opertu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.19.2019 na wykonanie 6 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 25.03.2019 09:55
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.19.2019 na wykonanie 6 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 26.03.2019 09:10
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 26.03.2019 09:15
Data i godzina składania: 02.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.03.2019 13:01
Data i godzina składania: 04.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 28.03.2019 09:56
Data i godzina składania: 04.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 28.03.2019 09:58
Data i godzina składania: 04.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 09:17
Data i godzina składania: 08.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 15:30
Data i godzina składania: 09.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 15:34
Data i godzina składania: 09.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 02.04.2019 15:23
Data i godzina składania: 09.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu na terenie Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2019 13:41
Data i godzina składania: 10.04.2019 13:00
Data i godzina otwarcia: 10.04.2019 14:00

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 03.04.2019 15:28
Data i godzina składania: 11.04.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.04.2019 12:30

Ogłoszenie przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:05
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie przetargu SAI.272.2.29.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:06
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.30.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:12
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.31.2019 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2019 12:14
Data i godzina składania: 16.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 15:14
Data i godzina składania: 24.04.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.04.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.34.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2019 08:36
Data i godzina składania: 29.04.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.04.2019 12:00

Ogłoszenie o przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 13:37
Data i godzina składania: 07.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.05.2019 11:30

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu)

Ogłoszenie o przetargu na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703w w miejscowości Boryszew

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 13:44
Data i godzina składania: 06.05.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.05.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2019 10:30
Data i godzina składania: 07.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Data i godzina umieszczenia: 18.04.2019 13:44
Data i godzina składania: 13.05.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.05.2019 10:30

Zaproszenie do składania ofert na „ 2 wyjazdy jednodniowe (1 wycieczka do Torunia i 1 wycieczka do Kazimierza Dolnego)” dla Uczestników/uczestniczek projektu pt. „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.

Data i godzina umieszczenia: 07.05.2019 15:08
Data i godzina składania: 17.05.2019 12:00
 

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na „ 2 wyjazdy jednodniowe (1 wycieczka do Torunia i 1 wycieczka do Kazimierza Dolnego)” dla Uczestników/uczestniczek projektu pt. „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.39.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:23
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.39.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:26
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2019 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:29
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.37.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2019 10:31
Data i godzina składania: 15.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.05.2019 13:52
Data i godzina składania: 16.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów

Data i godzina umieszczenia: 09.05.2019 13:55
Data i godzina składania: 16.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.41.2019 na wykonanie 3 operatów)

Zaproszenie do składania ofert na 1 wyjazd na przedstawienie teatralne dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu pn. „Akademia Rodzin w powiecie otwockim ” , realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 10.05.2019 15:44
Data i godzina składania: 22.05.2019 13:00
Data i godzina otwarcia: 22.05.2019 13:00

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 15.05.2019 12:33
Data i godzina składania: 23.05.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 23.05.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.44.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 15.05.2019 12:43
Data i godzina składania: 23.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.05.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.44.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.43.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 15.05.2019 12:44
Data i godzina składania: 23.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.05.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.43.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 15.05.2019 12:59
Data i godzina składania: 23.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę znaków drogowych

Data i godzina umieszczenia: 16.05.2019 15:01
Data i godzina składania: 24.05.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 24.05.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.45.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 16.05.2019 15:09
Data i godzina składania: 29.05.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.05.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.45.2019 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych na drogach powiatowych powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 29.05.2019 15:30
Data i godzina składania: 03.06.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 03.06.2019 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych na drogach powiatowych powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2019 14:41
Data i godzina składania: 14.06.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.06.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.47.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2019 14:41
Data i godzina składania: 14.06.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.06.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.47.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2019 na wykonanie kontroli gleboznawczej

Data i godzina umieszczenia: 11.06.2019 13:20
Data i godzina składania: 18.06.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.06.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2019 na wykonanie kontroli gleboznawczej)

Ogłoszenie o przetargu na malowanie przejść dla pieszych

Data i godzina umieszczenia: 14.06.2019 14:59
Data i godzina składania: 24.06.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 24.06.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.49.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Data i godzina umieszczenia: 17.06.2019 15:48
Data i godzina składania: 26.06.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.06.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.49.2019 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.50.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 18.06.2019 11:46
Data i godzina składania: 26.06.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.06.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.50.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.51.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 18.06.2019 11:52
Data i godzina składania: 26.06.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.06.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.51.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.52.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 19.06.2019 13:05
Data i godzina składania: 27.06.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.06.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.52.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkolenia „Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego” dla 15 osób/uczestniczek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.

Data i godzina umieszczenia: 28.06.2019 14:58
Data i godzina składania: 04.07.2019 15:00
 

drukuj (Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkolenia „Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego” dla 15 osób/uczestniczek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przeglądów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

Data i godzina umieszczenia: 02.07.2019 14:31
Data i godzina składania: 09.07.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 09.07.2019 10:30

Ogloszenie o przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 27.06.2019 14:37
Data i godzina składania: 04.07.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 04.07.2019 12:30

drukuj (Ogloszenie o przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Ogłoszenie o przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data i godzina umieszczenia: 27.06.2019 15:01
Data i godzina składania: 05.07.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 05.07.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 28.06.2019 10:51
Data i godzina składania: 05.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.07.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2019 na wykonanie 5 wykazów synchronizacyjnych

Data i godzina umieszczenia: 28.06.2019 10:53
Data i godzina składania: 05.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.07.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2019 na wykonanie 5 wykazów synchronizacyjnych)

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkolenia „Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego” dla 15 osób/uczestniczek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.

Data i godzina umieszczenia: 01.07.2019 15:11
Data i godzina składania: 04.07.2019 15:00
 

drukuj (Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkolenia „Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego” dla 15 osób/uczestniczek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.)

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta nr 2754w i ul. Samorządowej nr 2758w w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 18.06.2019 13:33
Data i godzina składania: 08.07.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 08.07.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz warunki widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 01.07.2019 13:40
Data i godzina składania: 09.07.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 09.07.2019 10:30

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkolenia „Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego” dla 15 osób/uczestniczek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.

Data i godzina umieszczenia: 05.07.2019 16:02
Data i godzina składania: 11.07.2019 15:00
 

drukuj (Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkolenia „Metamorfoza wizerunku osobistego i zawodowego” dla 15 osób/uczestniczek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”.)

Ogłoszenie o przetargu wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 02.07.2019 13:07
Data i godzina składania: 16.07.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 16.07.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 09.07.2019 15:07
Data i godzina składania: 17.07.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 17.07.2019 12:15

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych

Data i godzina umieszczenia: 10.07.2019 14:26
Data i godzina składania: 18.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 11.07.2019 15:01
Data i godzina składania: 19.07.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.07.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.59.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 15.07.2019 11:19
Data i godzina składania: 23.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.07.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.59.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.58.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 15.07.2019 11:23
Data i godzina składania: 23.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.07.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.58.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.57.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 15.07.2019 11:27
Data i godzina składania: 23.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.07.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.57.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.56.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 15.07.2019 11:32
Data i godzina składania: 23.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.07.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.56.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.61.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 17.07.2019 14:44
Data i godzina składania: 26.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.07.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.61.2019 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.60.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 17.07.2019 14:49
Data i godzina składania: 26.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.07.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.60.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów

Data i godzina umieszczenia: 23.07.2019 09:35
Data i godzina składania: 31.07.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.07.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 25.07.2019 10:13
Data i godzina składania: 01.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.08.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.65.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 25.07.2019 10:20
Data i godzina składania: 01.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.08.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.65.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.66.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 25.07.2019 10:23
Data i godzina składania: 01.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.08.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.66.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.67.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 25.07.2019 10:26
Data i godzina składania: 01.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.08.2019 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.67.2019 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 25.07.2019 15:10
Data i godzina składania: 02.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.08.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przeglądów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

Data i godzina umieszczenia: 29.07.2019 15:11
Data i godzina składania: 06.08.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 06.08.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.68.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 30.07.2019 12:16
Data i godzina składania: 08.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.08.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.68.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie dokumentacji w zakresie wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z wykonaniem projektu budowlanego w części architektonicznej i konstrukcyjnej remontu pochylni do budynku PCZ Sp.zo.o. przy ul. Batorego 44 w Otwocku, od strony południowej, która stanowiła będzie opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Data i godzina umieszczenia: 30.07.2019 13:59
Data i godzina składania: 02.08.2019 16:00
 

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.69.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 31.07.2019 12:08
Data i godzina składania: 08.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.08.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.69.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Data i godzina umieszczenia: 01.08.2019 15:26
Data i godzina składania: 09.08.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 09.08.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.70.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 02.08.2019 13:27
Data i godzina składania: 08.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.08.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.70.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.71.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 02.08.2019 15:01
Data i godzina składania: 08.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.08.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.71.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę serwera

Data i godzina umieszczenia: 05.08.2019 15:16
Data i godzina składania: 12.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.08.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę serwera)

Ogłoszenie o przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 05.08.2019 12:56
Data i godzina składania: 19.08.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.08.2019 12:30

Zapytanie ofertowe na wykonanie, montaż i demontaż trzech reklam drukowanych na folii naklejanej na autobus i wynajem trzech powierzchni reklamowych na tyle autobusu na okres trzech miesięcy.

Data i godzina umieszczenia: 08.08.2019 09:39
Data składania: 13.08.2019
 

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.74.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 13.08.2019 13:13
Data i godzina składania: 20.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.08.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.74.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.73.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.08.2019 13:18
Data i godzina składania: 20.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.08.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.73.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Data i godzina umieszczenia: 14.08.2019 11:01
Data i godzina składania: 22.08.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 22.08.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI. 272.2.75.2019 na przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 22.08.2019 14:35
Data i godzina składania: 30.08.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.08.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI. 272.2.75.2019 na przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.5.2019 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7 790 000,00 PLN

Data i godzina umieszczenia: 31.07.2019 10:05
Data i godzina składania: 04.09.2019 11:45
Data i godzina otwarcia: 04.09.2019 14:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.5.2019 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7 790 000,00 PLN)

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługi psychologa – indywidualna diagnoza sytuacji, potrzeb, problemów, potencjałów i oczekiwań przeprowadzona dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim”

Data i godzina umieszczenia: 28.08.2019 14:01
Data i godzina składania: 06.09.2019 10:00
 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługi doradcy zawodowego – indywidualna diagnoza sytuacji, potrzeb, problemów, potencjałów i oczekiwań przeprowadzona dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim”

Data i godzina umieszczenia: 28.08.2019 15:01
Data i godzina składania: 06.09.2019 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku.

Data i godzina umieszczenia: 26.08.2019 15:00
Data i godzina składania: 10.09.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 10.09.2019 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku.)

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data i godzina umieszczenia: 02.09.2019 15:20
Data i godzina składania: 10.09.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 10.09.2019 10:30

drukuj (Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 27.08.2019 15:11
Data i godzina składania: 11.09.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.09.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 29.08.2019 15:01
Data i godzina składania: 13.09.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 13.09.2019 12:30

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu

Data i godzina umieszczenia: 10.09.2019 15:13
Data i godzina składania: 25.09.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2019 12:30

 

drukuj (Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu)

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie

Data i godzina umieszczenia: 10.09.2019 15:22
Data i godzina składania: 25.09.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2019 12:45

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie)

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W

Data i godzina umieszczenia: 10.09.2019 15:27
Data i godzina składania: 25.09.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2019 13:00

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w budynku PCZ Sp. z o.o. ul. Batorego 44 w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 11.09.2019 14:20
Data i godzina składania: 19.09.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.09.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w budynku PCZ Sp. z o.o. ul. Batorego 44 w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.78.2019 na przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 13.09.2019 13:25
Data i godzina składania: 23.09.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.09.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.78.2019 na przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu na zakup 8 kompletów specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX”

Data i godzina umieszczenia: 18.09.2019 10:26
Data i godzina składania: 25.09.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na zakup 8 kompletów specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX”)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.80.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 19.09.2019 11:59
Data i godzina składania: 25.09.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.80.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.79.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 19.09.2019 12:02
Data i godzina składania: 25.09.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.79.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 26.09.2019 15:31
Data i godzina składania: 11.10.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.10.2019 12:45

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 01.10.2019 10:29
Data i godzina składania: 11.10.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 11.10.2019 10:30

drukuj (Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów biurowych

Data i godzina umieszczenia: 02.10.2019 12:42
Data i godzina składania: 10.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.82.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 02.10.2019 14:53
Data i godzina składania: 11.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.82.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.84.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 03.10.2019 14:08
Data i godzina składania: 11.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.10.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.84.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.83.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 03.10.2019 14:59
Data i godzina składania: 11.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.10.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.83.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę skrzyżowania na rondo dróg powiatowych Nr 2724W ul. Ks. W. Żaboklickiego i Nr 2775W – ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie

Data i godzina umieszczenia: 26.09.2019 15:27
Data i godzina składania: 16.10.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 16.10.2019 12:45

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 02.10.2019 15:07
Data i godzina składania: 17.10.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 17.10.2019 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W – ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 04.10.2019 15:26
Data i godzina składania: 21.10.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 21.10.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI. 272.2.85.2019 na dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB poprzez usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków

Data i godzina umieszczenia: 08.10.2019 13:15
Data i godzina składania: 15.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI. 272.2.85.2019 na dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB poprzez usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.6.2019 na kompleksową dostawę gazu ziemnego

Data i godzina umieszczenia: 08.10.2019 15:29
Data i godzina składania: 21.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.6.2019 na kompleksową dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data i godzina umieszczenia: 08.10.2019 15:33
Data i godzina składania: 16.10.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 16.10.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.86.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 14.10.2019 14:11
Data i godzina składania: 21.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.86.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.87.2019 na wykonanie 4 operatów szacunowych

Data i godzina umieszczenia: 14.10.2019 14:20
Data i godzina składania: 21.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.10.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.87.2019 na wykonanie 4 operatów szacunowych)

Ogłoszenie Powiatu Otwockiego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowogo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data i godzina umieszczenia: 01.10.2019 15:01
Data i godzina otwarcia: 22.10.2019 09:00

drukuj (Ogłoszenie Powiatu Otwockiego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowogo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Ogłoszenie o przetargu na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 2 w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 04.10.2019 13:05
Data i godzina składania: 22.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 2 w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.88.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 16.10.2019 13:42
Data i godzina składania: 24.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.88.2019 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 16.10.2019 13:51
Data i godzina składania: 29.10.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 29.10.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 16.10.2019 15:16
Data i godzina składania: 24.10.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 24.10.2019 12:15

Ogłoszenie o przetargu na przegląd, inwentaryzację i konserwację 285 punktów osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 21.10.2019 15:39
Data i godzina składania: 25.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na przegląd, inwentaryzację i konserwację 285 punktów osnowy wysokościowej na terenie powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.90.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 22.10.2019 09:51
Data i godzina składania: 29.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.90.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.91.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 22.10.2019 10:01
Data i godzina składania: 29.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.10.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.91.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.92.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 22.10.2019 10:26
Data i godzina składania: 29.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.10.2019 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.92.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

Data i godzina umieszczenia: 22.10.2019 15:46
Data i godzina składania: 31.10.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.10.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o przetragu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2019 14:21
Data i godzina składania: 04.11.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 04.11.2019 12:30

Ogłoszenie o przetragu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2019 14:21
Data i godzina składania: 04.11.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 04.11.2019 12:45

Ogłoszenie o przeatrgu S.AI.272.2.93.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 24.10.2019 15:27
Data i godzina składania: 05.11.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.11.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przeatrgu S.AI.272.2.93.2019 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowej piaskarko - solarki

Data i godzina umieszczenia: 23.10.2019 15:17
Data i godzina składania: 06.11.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.11.2019 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowej piaskarko - solarki)

Ogłoszenie o przetargu na leasing operacyjny fabrycznie nowej zamiatarki

Data i godzina umieszczenia: 04.11.2019 14:20
Data i godzina składania: 15.11.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałosci Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse"

Data i godzina umieszczenia: 06.11.2019 15:53
Data i godzina składania: 14.11.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.11.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałosci Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse")

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.95.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.11.2019 10:11
Data i godzina składania: 14.11.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.11.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.95.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim.

Data i godzina umieszczenia: 06.11.2019 15:43
Data i godzina składania: 20.11.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 20.11.2019 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim.)

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Data i godzina umieszczenia: 14.11.2019 12:58
Data i godzina składania: 27.11.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.11.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 22.11.2019 12:16
Data i godzina składania: 28.11.2019
 

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 22.11.2019 12:20
Data i godzina składania: 28.11.2019
 

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z kosiarką bijakową

Data i godzina umieszczenia: 22.11.2019 15:35
Data i godzina składania: 29.11.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.11.2019 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z kosiarką bijakową)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.96.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 25.11.2019 12:26
Data i godzina składania: 02.12.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.12.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.96.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.9.2019 na na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku cz. II

Data i godzina umieszczenia: 20.11.2019 09:46
Data i godzina składania: 06.12.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.12.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.9.2019 na na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku cz. II)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej

Data i godzina umieszczenia: 27.11.2019 12:12
Data i godzina składania: 04.12.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 04.12.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika wraz z kosiarką bijakową

Data i godzina umieszczenia: 02.12.2019 15:09
Data i godzina składania: 10.12.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 10.12.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego

Data i godzina umieszczenia: 02.12.2019 15:16
Data i godzina składania: 12.12.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 12.12.2019 12:45

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.97.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 04.12.2019 10:06
Data i godzina składania: 10.12.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.12.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.97.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę dolomitu dewońskiego

Data i godzina umieszczenia: 11.12.2019 08:21
Data i godzina składania: 18.12.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 18.12.2019 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.98.2019 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 11.12.2019 10:14
Data i godzina składania: 18.12.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.12.2019 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.98.2019 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.99.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 11.12.2019 10:16
Data i godzina składania: 18.12.2019 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.12.2019 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.99.2019 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 13.12.2019 14:46
Data i godzina składania: 18.12.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 18.12.2019 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej

Data i godzina umieszczenia: 13.12.2019 14:41
Data i godzina składania: 23.12.2019 12:00
Data i godzina otwarcia: 23.12.2019 11:30

Ogłoszenie o przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg powiatowych

Data i godzina umieszczenia: 17.12.2019 15:21
Data i godzina składania: 23.12.2019 10:00
Data i godzina otwarcia: 23.12.2019 10:30

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044