Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Turniej piłki nożnej "Gramy dla Dzieciaków" (7 października 2022 r.)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ) informujemy, że w dniu 22 września 2022 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pt. „Turniej piłki nożnej "Gramy dla Dzieciaków ”. Zarząd Powiatu Otwockiego w dniu 6 października 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom
Termin realizacji zadania: 27.11.2022 r. - 20.12.2022 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 3 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 6 października 2022 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 7 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 14 października 2022 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres: kprzystawko@powiat-otwocki.pl lub adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

Oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 7 października 2022 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-14 09:44:19