Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Wieczór Uwielbienia" (21 kwietnia 2022)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wieczór Uwielbienia”. Zarząd Powiatu Otwockiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Gliniance
Termin realizacji zadania: 16.05.2022 r. - 12.08.2022 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 10 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 20 kwietnia 2022 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 28 kwietnia 2022 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres: kultura@powiat-otwocki.pl lub adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

Oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 21 kwietnia 2022 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 109212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-14 09:44:19