Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Dni Puszczy" (24 lutego 2022)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) informujemy, że w dniu 16 lutego 2022 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. "Dni Puszczy". Zarząd Powiatu Otwockiego w dniu 23 lutego 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka
Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2022 r. – 20 czerwca 2022 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 1 600,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 23 lutego 2022 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 24 lutego 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 03 marca 2022 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres: sport@powiat-otwocki.pl lub adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
 
Oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 24 lutego 2022 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-02-24 16:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83888
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-14 09:44:19