Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej" (23 kwietnia 2020)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej". Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 22 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady
Termin realizacji zadania: 5 październik 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 5 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 22 kwietnia 2020 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 30 kwietnia 2020 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres: kultura@powiat-otwocki.pl lub adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

Oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 23 kwietnia 2020 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83866
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-14 09:44:19