Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "XXXIII Festiwal Muzyczny "Piosenka w Świdrze" (30 marca 2020)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) informujemy, że w dniu 12 marca 2020 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "XXXIII Festiwal Muzyczny „Piosenka w Świdrze łączy pokolenia". Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 27 marca 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder”
Termin realizacji zadania: 20 kwietnia 2020 r. - 30 czerwca 2020 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 1 100,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 27 marca 2020 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 30 marca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 7 kwietnia 2020 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

 
 
Opublikowano: 30 marca 2020 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-09 15:34