Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Gubiszlaki - nocny rajd nawigacyjny po Powiecie Otwockim" (4 maja 2018)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. "Gubiszlaki - nocny rajd nawigacyjny po Powiecie Otwockim." Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 02 maja 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Klubów OSM
Termin realizacji zadania: 14 maja 2018 r. - 10 czerwca 2018 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 2 250,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 02 maja 2018 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 04 maja 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 14 maja 2018 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 04 maja 2018 roku
Biuro Kultury i Promocji

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52633
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-15 12:30