Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Jubileusz 100-lecia Straży Pożarnej w Rudzienku. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości" (5 marca 2018)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) informujemy, że w dniu 20 lutego 2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Jubileusz 100-lecia Straży Pożarnej w Rudzienku. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości". Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 02 marca 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzienku
Termin realizacji zadania: 01 czerwca 2018 r. - 31 lipca 2018 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 9 500,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 02 marca 2018 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 02 marca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl.

W terminie do 12 marca 2018 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 05 marca 2018 roku
Biuro Kultury i Promocji

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37317
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-09 15:34