Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Informacja z otwarcia ofert: „Budowa hali sportowej w Zespole Szkól nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w formule zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na dostawę paliwa

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu przetargu na dostawę paliwa)

Ogłosznie o otwarciu przetargu na usługi cateringowe w projekcie "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.9.2018 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.9.2018 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o otwarciu ofert w przetargu nr SAI.272.1.7.2018 na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert w przetargu nr SAI.272.1.7.2018 na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na modernizację drogi powiatowej nr 2763W ul. Majowa w Otwocku

Ogłoszenie o otwarciu ofert na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert na dostawę sprzętu komputerowego)

Otwarcie ofert zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

drukuj (Otwarcie ofert zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.)

Otwarcie ofert: zamówienie na usługi opiekuńcze w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”

drukuj (Otwarcie ofert: zamówienie na usługi opiekuńcze w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz pojazdów

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz pojazdów)

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu otwockiego

Informacja z otwarcia przetargu na dostawę soli drogowej

Informacja z otwarcia przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika - wykonanie nawierzchni chodnika.

Informacja z otwarcia ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego)

Informacja z otwarcia ofert przetargu na usługi cateringowe w projekcie "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"

Informacja z otwarcia ofert przetargu na DOSTAWA DOLOMITU DEWOŃSKIEGO FRAKCJI 0-31,5 MM W ILOSCI 3 500 TON

Informacja z otwarcia ofert przetargu na Przebudowę drogi powiatowej nr 2758W - ul. Samorządowa i Czaplickiego w Otwocku.

Informacja z otwarcia przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie z otwarcia przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika – wykonanie robót brukarskich

Informacja z otwarcia przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN

drukuj (Informacja z otwarcia przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN)

Informacja z otwarcia przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2706W polegająca na dobudowie chodnika – ul. Wawrzeniecka w Gliniance

Informacja z otwarcia przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowska w Karczewie

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawę kruszywa

Informacja z otwarcia ofert przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2745W polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Kąty

Informacja z otwarcia ofert przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie

Ogłoszenie z otwarcia ofert przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów. Część I i II.

drukuj (Ogłoszenie z otwarcia ofert przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów. Część I i II.)

Ogłoszenie z otwarcia ofert przetargu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja Józefowie

Ogłoszenie z otwarcia ofert przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2750W polegająca na dobudowie chodnika na terenie działki nr ew. 164/1 w miejscowości Warszawice i działce nr ew. 772/2 w miejscowości Radwanków Szlachecki

Ogłoszenie z otwarcia ofert na modernizację chodnika w Celestynowie

Ogłoszenie z otwarcia ofert na budowę chodnika. Celestynów, ul. Otwocka.

Ogłoszenie z otwarcia ofert na rozbudowę ul. Jana Pawła II i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gm. Otwock i Józefów.

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na dostawę kruszywa

Otwarcie ofert zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Informacja z otwarcia ofert na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Otwarcie ofert zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa - oleju napędowego oraz dostawę oleju napędowego grzewczego.

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa - oleju napędowego oraz dostawę oleju napędowego grzewczego.)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044