Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

Data i godzina umieszczenia: 23.01.2018 11:22
Data i godzina składania: 31.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.01.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.

Data i godzina umieszczenia: 29.12.2017 14:50
Data i godzina składania: 16.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.01.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.)

Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

Data i godzina umieszczenia: 08.01.2018 12:34
Data i godzina składania: 17.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.01.2018 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Zapytanie ofertowe na wydruk i kolportaż 11 wydań bezpłatnego Czasopisma

Data i godzina umieszczenia: 10.01.2018 14:51
Data i godzina składania: 16.01.2018 14:00
 

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:26
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:29
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:34
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:37
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:09
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:11
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:15
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 06.02.2018 15:30
Data i godzina składania: 14.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4, nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 11:01
Data i godzina składania: 13.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4, nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.

Data i godzina umieszczenia: 02.02.2018 11:56
Data i godzina składania: 13.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r

Data i godzina umieszczenia: 16.02.2018 11:11
Data i godzina składania: 23.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r)

Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 16.02.2018 15:01
Data i godzina składania: 01.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 01.03.2018 11:00

drukuj (Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim")

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem

Data i godzina umieszczenia: 21.02.2018 13:26
Data i godzina składania: 01.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 01.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg publicznych

Data i godzina umieszczenia: 22.02.2018 12:30
Data i godzina składania: 01.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg publicznych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2018 na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2018 15:50
Data i godzina składania: 09.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2018 na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w

Data i godzina umieszczenia: 01.03.2018 14:21
Data i godzina składania: 09.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 09.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe ciągu pieszo-rowerowego przu drodze powiatowej nr 2724w karczew - janów

Data i godzina umieszczenia: 01.03.2018 14:28
Data i godzina składania: 12.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 12.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:43
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:49
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:51
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:57
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco.

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2018 13:06
Data i godzina składania: 19.03.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.03.2018 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco.)

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność/będących we władaniu Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 01.03.2018 15:00
Data i godzina składania: 27.03.2018 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2719w

Data i godzina umieszczenia: 09.03.2018 15:26
Data i godzina składania: 16.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 16.03.2018 10:30

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2719w)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę emulsji kationowej

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2018 10:42
Data i godzina składania: 20.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.03.2018 10:30

Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2018 15:25
Data i godzina składania: 29.03.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 29.03.2018 13:00

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2018 10:57
Data i godzina składania: 20.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2706w ul. Wawrzyniecka w Gliniance

Data i godzina umieszczenia: 19.03.2018 14:16
Data i godzina składania: 26.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 20.03.2018 10:10
Data i godzina składania: 27.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zamówieniu na wycięcie drzewa

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2018 13:08
Data składania: 04.04.2018
 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2018 13:46
Data i godzina składania: 30.03.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 30.03.2018 12:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na dostawę dwóch komputerów.

Data i godzina umieszczenia: 23.03.2018 14:06
Data i godzina składania: 03.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.04.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na dostawę dwóch komputerów.)

Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę ul. Jana Pawła II i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gm. Otwock i Józefów.

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2018 12:26
Data i godzina składania: 09.04.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2018 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę ul. Jana Pawła II i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gm. Otwock i Józefów.)

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza III (trzeci) przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.

Data i godzina umieszczenia: 30.03.2018 12:35
Data i godzina składania: 10.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.04.2018 11:30

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza II (drugi) przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4, nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 30.03.2018 12:37
Data i godzina składania: 10.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.04.2018 11:30

Ogłoszenie przetargu na dostawę białej farby akrylowej

Data i godzina umieszczenia: 05.04.2018 12:26
Data i godzina składania: 12.04.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 12.04.2018 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych

Data i godzina umieszczenia: 13.04.2018 14:21
Data i godzina składania: 23.04.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 23.04.2018 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2713w w miejscowosci Celstynów – ul. Otwocka

Data i godzina umieszczenia: 11.04.2018 15:17
Data i godzina składania: 26.04.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 26.04.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.04.2018 15:02
Data i godzina składania: 25.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.04.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na modernizację chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami

Data i godzina umieszczenia: 26.04.2018 13:21
Data i godzina składania: 10.05.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 10.05.2018 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych

Data i godzina umieszczenia: 26.04.2018 16:29
Data i godzina składania: 08.05.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 08.05.2018 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 10:55
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 10:57
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 11:01
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 07.05.2018 12:29
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 11:05
Data i godzina składania: 16.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 12:55
Data i godzina składania: 16.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 12:58
Data i godzina składania: 16.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów)

Ogłoszenie o przetargu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja Józefowie

Data i godzina umieszczenia: 10.05.2018 15:03
Data i godzina składania: 25.05.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.05.2018 12:30

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044