Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

Data i godzina umieszczenia: 23.01.2018 11:22
Data i godzina składania: 31.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.01.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.

Data i godzina umieszczenia: 29.12.2017 14:50
Data i godzina składania: 16.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.01.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.)

Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

Data i godzina umieszczenia: 08.01.2018 12:34
Data i godzina składania: 17.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.01.2018 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Zapytanie ofertowe na wydruk i kolportaż 11 wydań bezpłatnego Czasopisma

Data i godzina umieszczenia: 10.01.2018 14:51
Data i godzina składania: 16.01.2018 14:00
 

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:26
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:29
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:34
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:37
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:09
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:11
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:15
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 06.02.2018 15:30
Data i godzina składania: 14.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4, nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 11:01
Data i godzina składania: 13.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4, nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.

Data i godzina umieszczenia: 02.02.2018 11:56
Data i godzina składania: 13.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r

Data i godzina umieszczenia: 16.02.2018 11:11
Data i godzina składania: 23.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r)

Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 16.02.2018 15:01
Data i godzina składania: 01.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 01.03.2018 11:00

drukuj (Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim")

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem

Data i godzina umieszczenia: 21.02.2018 13:26
Data i godzina składania: 01.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 01.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg publicznych

Data i godzina umieszczenia: 22.02.2018 12:30
Data i godzina składania: 01.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg publicznych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2018 na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2018 15:50
Data i godzina składania: 09.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2018 na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w

Data i godzina umieszczenia: 01.03.2018 14:21
Data i godzina składania: 09.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 09.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe ciągu pieszo-rowerowego przu drodze powiatowej nr 2724w karczew - janów

Data i godzina umieszczenia: 01.03.2018 14:28
Data i godzina składania: 12.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 12.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:43
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:49
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:51
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2018 13:57
Data i godzina składania: 13.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco.

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2018 13:06
Data i godzina składania: 19.03.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.03.2018 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco.)

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność/będących we władaniu Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 01.03.2018 15:00
Data i godzina składania: 27.03.2018 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2719w

Data i godzina umieszczenia: 09.03.2018 15:26
Data i godzina składania: 16.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 16.03.2018 10:30

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2719w)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę emulsji kationowej

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2018 10:42
Data i godzina składania: 20.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.03.2018 10:30

Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2018 15:25
Data i godzina składania: 29.03.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 29.03.2018 13:00

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2018 10:57
Data i godzina składania: 20.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2706w ul. Wawrzyniecka w Gliniance

Data i godzina umieszczenia: 19.03.2018 14:16
Data i godzina składania: 26.03.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.03.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 20.03.2018 10:10
Data i godzina składania: 27.03.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.03.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zamówieniu na wycięcie drzewa

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2018 13:08
Data składania: 04.04.2018
 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2018 13:46
Data i godzina składania: 30.03.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 30.03.2018 12:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na dostawę dwóch komputerów.

Data i godzina umieszczenia: 23.03.2018 14:06
Data i godzina składania: 03.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.04.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na dostawę dwóch komputerów.)

Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę ul. Jana Pawła II i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gm. Otwock i Józefów.

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2018 12:26
Data i godzina składania: 09.04.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 09.04.2018 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę ul. Jana Pawła II i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gm. Otwock i Józefów.)

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza III (trzeci) przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.

Data i godzina umieszczenia: 30.03.2018 12:35
Data i godzina składania: 10.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.04.2018 11:30

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza II (drugi) przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4, nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 30.03.2018 12:37
Data i godzina składania: 10.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.04.2018 11:30

Ogłoszenie przetargu na dostawę białej farby akrylowej

Data i godzina umieszczenia: 05.04.2018 12:26
Data i godzina składania: 12.04.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 12.04.2018 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych

Data i godzina umieszczenia: 13.04.2018 14:21
Data i godzina składania: 23.04.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 23.04.2018 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2713w w miejscowosci Celstynów – ul. Otwocka

Data i godzina umieszczenia: 11.04.2018 15:17
Data i godzina składania: 26.04.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 26.04.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.04.2018 15:02
Data i godzina składania: 25.04.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.04.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na modernizację chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami

Data i godzina umieszczenia: 26.04.2018 13:21
Data i godzina składania: 10.05.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 10.05.2018 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych

Data i godzina umieszczenia: 26.04.2018 16:29
Data i godzina składania: 08.05.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 08.05.2018 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 10:55
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 10:57
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 11:01
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 07.05.2018 12:29
Data i godzina składania: 15.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.05.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 11:05
Data i godzina składania: 16.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 12:55
Data i godzina składania: 16.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2018 12:58
Data i godzina składania: 16.05.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów)

Ogłoszenie o przetargu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja Józefowie

Data i godzina umieszczenia: 10.05.2018 15:03
Data i godzina składania: 25.05.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.05.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2735w Warszówka – Warszawice w Warszawicach

Data i godzina umieszczenia: 21.05.2018 13:09
Data i godzina składania: 04.06.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 04.06.2018 12:30

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie kompetencji kulturowych w ramach projektu pn. „Aktywni w życiu i pracy"

Data i godzina umieszczenia: 22.05.2018 15:38
Data i godzina składania: 30.05.2018 08:15
Data i godzina otwarcia: 30.05.2018 08:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 24.05.2018 15:10
Data i godzina składania: 06.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.06.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie audytu działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44

Data i godzina umieszczenia: 25.05.2018 13:58
Data i godzina składania: 05.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.06.2018 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie audytu działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.33.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 25.05.2018 15:42
Data i godzina składania: 06.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.06.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.33.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2018 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 01.06.2018 13:58
Data i godzina składania: 12.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.06.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2018 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.34.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 01.06.2018 14:02
Data i godzina składania: 12.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.06.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.34.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntu

Data i godzina umieszczenia: 05.06.2018 09:52
Data i godzina składania: 12.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.06.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntu)

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegającą na dobudowie chodnika"

Data i godzina umieszczenia: 05.06.2018 15:18
Data i godzina składania: 19.06.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.06.2018 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegającą na dobudowie chodnika")

Zapytanie ofertowe na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii

Data i godzina umieszczenia: 05.06.2018 15:35
Data składania: 11.06.2018
 

drukuj (Zapytanie ofertowe na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii)

Ogoszenie o przeatrgu S.AI.272.2.37.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2018 15:14
Data i godzina składania: 14.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.06.2018 11:30

drukuj (Ogoszenie o przeatrgu S.AI.272.2.37.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu na Rozbudowę skrzyzowania na rondo dróg powiatowych ul. Ks. W. Żaboklickiego i ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie.

Data i godzina umieszczenia: 08.06.2018 15:58
Data i godzina składania: 25.06.2018 12:00
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Rozbudowę skrzyzowania na rondo dróg powiatowych ul. Ks. W. Żaboklickiego i ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie.)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2735w Warszówka – Warszawice w Warszawicach

Data i godzina umieszczenia: 11.06.2018 15:19
Data i godzina składania: 26.06.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 26.06.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 14.06.2018 15:56
Data i godzina składania: 22.06.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 22.06.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2750W polegająca na dobudowie chodnika na terenie działki nr ew. 164/1 w miejscowości Warszawice i działce nr ew. 772/2 w miejscowości Radwanków Szlachecki

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2018 14:57
Data i godzina składania: 02.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 02.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika

Data i godzina umieszczenia: 21.06.2018 10:53
Data i godzina składania: 06.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja Józefowie

Data i godzina umieszczenia: 21.06.2018 10:59
Data i godzina składania: 04.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 04.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Data i godzina umieszczenia: 21.06.2018 13:21
Data i godzina składania: 05.07.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 05.07.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 21.06.2018 15:11
Data i godzina składania: 28.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.06.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.39.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 21.06.2018 15:16
Data i godzina składania: 28.06.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.06.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.39.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.42.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki

Data i godzina umieszczenia: 26.06.2018 13:51
Data i godzina składania: 04.07.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.07.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.42.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.41.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 26.06.2018 13:55
Data i godzina składania: 04.07.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.07.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.41.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę skrzyżowania na rondo dróg powiatowych Nr 2724W - ul. Ks. W. Żaboklickiego i Nr 2775W – ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie

Data i godzina umieszczenia: 27.06.2018 14:43
Data i godzina składania: 12.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 12.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2735w Warszówka – Warszawice w Warszawicach

Data i godzina umieszczenia: 29.06.2018 10:36
Data i godzina składania: 13.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 13.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 29.06.2018 15:16
Data i godzina składania: 06.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.07.2018 12:30

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowa i rozbudowa Domu pomocy Społecznej „Wrzos” ul. Zagłoby 8 w Otwocku wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej- placówkę stałego pobytu dla 60 osób w podeszłym wieku, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

Data i godzina umieszczenia: 03.07.2018 15:21
Data i godzina składania: 11.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.07.2018 12:15

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowa i rozbudowa Domu pomocy Społecznej „Wrzos” ul. Zagłoby 8 w Otwocku wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej- placówkę stałego pobytu dla 60 osób w podeszłym wieku, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.)

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę drogi powiatowej 2758W u. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 1+315,47

Data i godzina umieszczenia: 03.07.2018 15:57
Data i godzina składania: 18.07.2018 12:00
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę drogi powiatowej 2758W u. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 1+315,47)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie

Data i godzina umieszczenia: 04.07.2018 14:31
Data i godzina składania: 19.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego budynku szpitala PCZ Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44

Data i godzina umieszczenia: 11.07.2018 14:12
Data i godzina składania: 18.07.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego budynku szpitala PCZ Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44)

Ogłoszenie o przetargu na zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego

Data i godzina umieszczenia: 16.07.2018 14:21
Data i godzina składania: 23.07.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 23.07.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2745W polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Kąty

Data i godzina umieszczenia: 12.07.2018 14:36
Data i godzina składania: 27.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 27.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Data i godzina umieszczenia: 13.07.2018 11:40
Data i godzina składania: 27.07.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 27.07.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na Rozbudowę skrzyzowania na rondo dróg powiatowych ul. Ks. W. Żaboklickiego i ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie.

Data i godzina umieszczenia: 17.07.2018 14:24
Data i godzina składania: 31.07.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 31.07.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.44.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Data i godzina umieszczenia: 24.07.2018 14:42
Data i godzina składania: 31.07.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.07.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.44.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika

Data i godzina umieszczenia: 23.07.2018 15:16
Data i godzina składania: 06.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowska w Karczewie

Data i godzina umieszczenia: 24.07.2018 09:30
Data i godzina składania: 07.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 07.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 25.07.2018 11:26
Data i godzina składania: 01.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 01.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 26.07.2018 14:51
Data i godzina składania: 06.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.47.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Data i godzina umieszczenia: 31.07.2018 14:51
Data i godzina składania: 08.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.08.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.47.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 31.07.2018 14:56
Data i godzina składania: 08.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2018 12:20
Data i godzina składania: 13.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Data i godzina umieszczenia: 27.07.2018 11:01
Data i godzina składania: 17.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 17.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę drogi powiatowej 2758W u. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 1+315,47

Data i godzina umieszczenia: 27.07.2018 15:26
Data i godzina składania: 20.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 20.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Data i godzina umieszczenia: 01.08.2018 10:01
Data i godzina składania: 17.08.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 17.08.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2018 13:20
Data i godzina składania: 10.08.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 10.08.2018 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 07.08.2018 14:36
Data i godzina składania: 17.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2706W polegająca na dobudowie chodnika – ul. Wawrzeniecka w Gliniance

Data i godzina umieszczenia: 07.08.2018 15:01
Data i godzina składania: 22.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 22.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.50.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.08.2018 14:06
Data i godzina składania: 16.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.50.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN

Data i godzina umieszczenia: 13.07.2018 11:26
Data i godzina składania: 31.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika – wykonanie robót ziemnych

Data i godzina umieszczenia: 09.08.2018 10:06
Data i godzina składania: 23.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 23.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 16.08.2018 13:40
Data i godzina składania: 29.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.08.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Data i godzina umieszczenia: 16.08.2018 13:42
Data i godzina składania: 29.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.08.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.52.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 16.08.2018 13:44
Data i godzina składania: 29.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.52.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika – wykonanie robót brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 17.08.2018 12:11
Data i godzina składania: 31.08.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 31.08.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 24.08.2018 11:21
Data i godzina składania: 30.08.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.08.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Data i godzina umieszczenia: 22.08.2018 14:35
Data i godzina składania: 05.09.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 05.09.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Data i godzina umieszczenia: 22.08.2018 15:01
Data i godzina składania: 14.09.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 14.09.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Data i godzina umieszczenia: 03.09.2018 08:25
Data i godzina składania: 07.09.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.09.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data i godzina umieszczenia: 05.09.2018 17:46
Data i godzina składania: 12.09.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.09.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 13.09.2018 15:44
Data i godzina składania: 20.09.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.09.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na usługi cateringowe

Data i godzina umieszczenia: 13.09.2018 15:55
Data i godzina składania: 21.09.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 21.09.2018 10:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na usługi cateringowe)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 17.09.2018 10:10
Data i godzina składania: 24.09.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 24.09.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowa i Czaplickiego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 10.09.2018 14:38
Data i godzina składania: 25.09.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.60 2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 17.09.2018 15:08
Data i godzina składania: 25.09.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.60 2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.61.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 17.09.2018 15:11
Data i godzina składania: 25.09.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.61.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI. 272. 2.62. 2018 na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków

Data i godzina umieszczenia: 17.09.2018 15:15
Data i godzina składania: 25.09.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI. 272. 2.62. 2018 na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 18.09.2018 10:10
Data i godzina składania: 26.09.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 26.09.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym.

Data i godzina umieszczenia: 20.09.2018 13:17
Data i godzina składania: 27.09.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.09.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Data i godzina umieszczenia: 21.09.2018 12:10
Data i godzina składania: 01.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.10.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokali użytkowych.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.65.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem działki ew. nr 123 z obr 69 gm. Józefów.

Data i godzina umieszczenia: 21.09.2018 12:20
Data i godzina składania: 01.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.10.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.65.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem działki ew. nr 123 z obr 69 gm. Józefów.)

Ogłoszenie o przetargu nr SAI.272.1.4.208 na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu e do budynków Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 25.09.2018 09:30
Data i godzina składania: 09.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.10.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr SAI.272.1.4.208 na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu e do budynków Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.67.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

Data i godzina umieszczenia: 01.10.2018 13:50
Data i godzina składania: 10.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.10.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.67.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.68.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

Data i godzina umieszczenia: 01.10.2018 15:15
Data i godzina składania: 10.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.10.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.68.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie S.AI.272.2.66.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 36/7 z obr. 1-05-47 o powierzchni 163 m2 (Wilanów).

Data i godzina umieszczenia: 01.10.2018 15:20
Data i godzina składania: 10.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.10.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie S.AI.272.2.66.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 36/7 z obr. 1-05-47 o powierzchni 163 m2 (Wilanów).)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.69.2018 na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

Data i godzina umieszczenia: 01.10.2018 15:30
Data i godzina składania: 10.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.10.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.69.2018 na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika - wykonanie nawierzchni chodnika.

Data i godzina umieszczenia: 02.10.2018 15:30
Data i godzina składania: 16.10.2018 12:00
Data i godzina składania: 16.10.2018 12:30
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika - wykonanie nawierzchni chodnika.)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli drogowej

Data i godzina umieszczenia: 04.10.2018 08:42
Data i godzina składania: 11.10.2018 12:00
Data i godzina składania: 11.10.2018 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi cateringowe w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”

Data i godzina umieszczenia: 04.10.2018 14:59
Data i godzina składania: 12.10.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 12.10.2018 10:15

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.70.2018 na wykonanie 23 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 09.10.2018 15:32
Data i godzina składania: 17.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.10.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.70.2018 na wykonanie 23 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 10.10.2018 14:52
Data i godzina składania: 18.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.10.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.73.2018 na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków

Data i godzina umieszczenia: 10.10.2018 15:02
Data i godzina składania: 18.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.10.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.73.2018 na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi cateringowe w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”

Data i godzina umieszczenia: 15.10.2018 15:06
Data i godzina składania: 23.10.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 23.10.2018 10:15

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na usługi cateringowe w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”)

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz pojazdów

Data i godzina umieszczenia: 16.10.2018 14:09
Data i godzina składania: 29.10.2018 10:30
Data i godzina otwarcia: 29.10.2018 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz pojazdów)

Ogłoszenie o postępowaniu: Usługi psychologiczne – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/ek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”

Data i godzina umieszczenia: 17.10.2018 15:29
Data i godzina składania: 29.10.2018 10:00

drukuj (Ogłoszenie o postępowaniu: Usługi psychologiczne – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/ek projektu „Akademia Rodzin w powiecie otwockim”)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2018 08:47
Data i godzina składania: 26.10.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.10.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Data i godzina umieszczenia: 19.10.2018 10:55
Data i godzina składania: 29.10.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.10.2018 11:00

drukuj (Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 19.10.2018 11:04
Data i godzina składania: 26.10.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 26.10.2018 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”

Data i godzina umieszczenia: 22.10.2018 15:41
Data i godzina składania: 30.10.2018 09:00
Data i godzina otwarcia: 30.10.2018 10:00

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”)

Ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi powiatowej nr 2763W ul. Majowa w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2018 11:21
Data i godzina składania: 02.11.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 02.11.2018 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.74.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.74.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.76.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.10.2018 12:21
Data i godzina składania: 07.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.11.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.76.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.77.2018 na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

Data i godzina umieszczenia: 29.10.2018 12:29
Data i godzina składania: 05.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.11.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.77.2018 na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.79.2018 na wykonanie 10 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 29.10.2018 15:34
Data i godzina składania: 07.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.11.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.79.2018 na wykonanie 10 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.78.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.10.2018 15:36
Data i godzina składania: 07.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.11.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.78.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 31.10.2018 12:54
Data i godzina składania: 08.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.11.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Akademia rodzin w powiecie otwockim”.

Data i godzina umieszczenia: 02.11.2018 17:01
Data i godzina składania: 16.11.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 16.11.2018 11:00

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Akademia rodzin w powiecie otwockim”.)

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Data i godzina umieszczenia: 06.11.2018 11:51
Data i godzina składania: 15.11.2018 10:30
Data i godzina otwarcia: 15.11.2018 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej

Data i godzina umieszczenia: 06.11.2018 12:16
Data składania: 14.11.2018
 

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 06.11.2018 12:21
Data składania: 14.11.2018

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.81.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 07.11.2018 13:51
Data i godzina składania: 13.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.11.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.81.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę pługa do odśnieżania

Data i godzina umieszczenia: 09.11.2018 15:20
Data i godzina składania: 19.11.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.11.2018 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę pługa do odśnieżania)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę pługa do odśnieżania

Data i godzina umieszczenia: 09.11.2018 15:25
Data i godzina składania: 19.11.2018 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.11.2018 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę pługa do odśnieżania)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałości Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 13.11.2018 15:26
Data i godzina składania: 21.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.11.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałości Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.85.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 14.11.2018 15:05
Data i godzina składania: 23.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.11.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.85.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.84.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 14.11.2018 15:10
Data i godzina składania: 23.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.11.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.84.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.83.2018 na okazanie granic działki ew.nr 380

Data i godzina umieszczenia: 14.11.2018 15:14
Data i godzina składania: 23.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.11.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.83.2018 na okazanie granic działki ew.nr 380)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

Data i godzina umieszczenia: 15.11.2018 11:02
Data i godzina składania: 27.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.11.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.87.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 15.11.2018 15:06
Data i godzina składania: 26.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.11.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.87.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.86.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 15.11.2018 15:10
Data i godzina składania: 23.11.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.11.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.86.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej

Data i godzina umieszczenia: 19.11.2018 13:51
Data składania: 23.11.2018

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 19.11.2018 14:01
Data składania: 23.11.2018

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 19.11.2018 14:04
Data składania: 23.11.2018

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.9.2018 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Data i godzina umieszczenia: 29.11.2018 17:06
Data i godzina składania: 11.12.2018 10:30
Data i godzina otwarcia: 11.12.2018 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.9.2018 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.88.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 03.12.2018 13:21
Data i godzina składania: 10.12.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.12.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.88.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zamówienie na usługi cateringowe w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”

Data i godzina umieszczenia: 11.12.2018 15:01
Data i godzina składania: 19.12.2018 12:00
Data i godzina otwarcia: 19.12.2018 12:15

drukuj (Zamówienie na usługi cateringowe w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”)

Ogłoszenie o przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnej

Data i godzina umieszczenia: 18.12.2018 13:34
Data i godzina składania: 27.12.2018 10:30
Data i godzina otwarcia: 27.12.2018 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa

Data i godzina umieszczenia: 19.12.2018 15:16
Data i godzina składania: 27.12.2018 12:30
Data i godzina otwarcia: 27.12.2018 12:30

Ogłosznie o przetargu na usługi cateringowe w projekcie "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"

Data i godzina umieszczenia: 20.12.2018 15:01
Data i godzina składania: 28.12.2018 09:00
Data i godzina otwarcia: 28.12.2018 09:15

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: wymiana kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10

Data i godzina umieszczenia: 28.12.2018 15:46
Data i godzina składania: 04.01.2019 12:00
 

drukuj (Zaproszenie do składania propozycji cenowych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: wymiana kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044