Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłosznie o unieważnieniu przetargu na usługi cateringowe w projekcie "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.88.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.88.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.83.2018 na okazanie działki ew. nr 380 obr Władzin gm. Kołbiel

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.83.2018 na okazanie działki ew. nr 380 obr Władzin gm. Kołbiel)

Unieważnienie przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

drukuj (Unieważnienie przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.77.2018 na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.77.2018 na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Unieważnienie przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego cz. I

drukuj (Unieważnienie przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego cz. I)

Unieważnienie przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Unieważnienie przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Unieważnienie przetargu na na usługi cateringowe w projekcie "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"

Unieważnienie przetargu na rozbudowę drogi powiatowej 2758W u. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 1+315,47

Unieważnienie przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika – wykonanie robót ziemnych

Unieważnienie przetargu na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.50.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.50.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.45.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.45.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika

Unieważnienie przetargu na rozbudowę skrzyzowania na rondo dróg powiatowych ul. Ks. W. Żaboklickiego i ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie.

Unieważnienie przetargu na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na rozbudowę drogi powiatowej 2758W u. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 1+315,47

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2735w Warszówka – Warszawice w Warszawicach

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na remont i przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego budynku szpitala PCZ Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na remont i przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego budynku szpitala PCZ Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na rozbudowę skrzyżowania na rondo dróg powiatowych Nr 2724W - ul. Ks. W. Żaboklickiego i Nr 2775W – ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna

Unieważnienie przetargu na dostawę materiałów brukarskich

Uniewaznienie przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę materiałów brukarskich

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2735w Warszówka – Warszawice w Warszawicach

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na Rozbudowę skrzyzowania na rondo dróg powiatowych ul. Ks. W. Żaboklickiego i ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja Józefowie

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówieniu na świadczenie usług prawnych

drukuj (Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówieniu na świadczenie usług prawnych)

Unieważnienie przetargu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044