Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.69.2018 na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.69.2018 na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 36/7 z obr. 1-05-47 o powierzchni 163 m2 (Wilanów).

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 36/7 z obr. 1-05-47 o powierzchni 163 m2 (Wilanów).)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie oznakowania poziomego dróg

Ogłoszenie o wyniku porzetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowa i Czaplickiego w Otwocku.

Ogłoszenie o wynikach w przetargu SAI.272.2.65.2018 na Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem działki ew.nr 123 z obr 69 gm. Józefów

drukuj (Ogłoszenie o wynikach w przetargu SAI.272.2.65.2018 na Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem działki ew.nr 123 z obr 69 gm. Józefów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.64.2018 na wykonanie operatu szacunkowego Otwock ul. Warszawska 3

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.64.2018 na wykonanie operatu szacunkowego Otwock ul. Warszawska 3)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.63.2018 na dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.63.2018 na dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.62.2018 na usunięcie błędów w ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.62.2018 na usunięcie błędów w ewidencji gruntów i budynków)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.61.2018 na wykonanie operatu ul. Ul. Sobieskiego w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.61.2018 na wykonanie operatu ul. Ul. Sobieskiego w Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku w przetargu SAI.272.2.60.2018 na wykonanie operatu ul. Wąska w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku w przetargu SAI.272.2.60.2018 na wykonanie operatu ul. Wąska w Józefowie)

Ogłoszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.59.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.59.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2706W polegającą na dobudowie chodnika - ul. Wawrzeniecka w Gliniance

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegajacą na dobudowie chodnika - wykonania robót brukarskich

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.58.2018 na wykoanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.58.2018 na wykoanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.52.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.52.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację schodów z PCZ

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację schodów z PCZ)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowska w Karczewie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2745W polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Kąty

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu AI.272.2.47.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu AI.272.2.47.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.44.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.44.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o wyniku przetrargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetrargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2750W polegająca na dobudowie chodnika na terenie działki nr ew. 164/1 w miejscowości Warszawice i działce nr ew. 772/2 w miejscowości Radwanków Szlachecki

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup samochodu ciężarowego

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowa i rozbudowa Domu pomocy Społecznej „Wrzos” ul. Zagłoby 8 w Otwocku wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej- placówkę stałego pobytu dla 60 osób w podeszłym wieku, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja Józefowie

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.41.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.41.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.42.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.42.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.40.2018 na dostawę artykułów chemii gospodarczej.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.40.2018 na dostawę artykułów chemii gospodarczej.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.39.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.39.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Wyniki zapytania ofertowego na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii

Ogoszenie o wyniku przeatrgu S.AI.272.2.37.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości

drukuj (Ogoszenie o wyniku przeatrgu S.AI.272.2.37.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntu)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.35.2018 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.35.2018 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogą publiczną – ul. Walczewskiego (droga gminna) w Józefowie.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogą publiczną – ul. Walczewskiego (droga gminna) w Józefowie.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.33.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.33.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2018 na wykonanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Tranportu Starostwa Powiatowego ul. Górna 13

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2018 na wykonanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Tranportu Starostwa Powiatowego ul. Górna 13)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.30.2018 na Przeprowadzenie audytu działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku ul. Batorego 44 za lata 2015 - 2018 wraz z elementami programu naprawczego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.30.2018 na Przeprowadzenie audytu działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku ul. Batorego 44 za lata 2015 - 2018 wraz z elementami programu naprawczego.)

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie kompetencji kulturowych w ramach projektu pn. „Aktywni w życiu i pracy"

Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 7.

drukuj (Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 7.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-7.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-7.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie wraz z obiektem mostowym

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na świadczenie usług prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na świadczenie usług prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę farby drogowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wycięcie drzewa

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę emulsji kationowej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2719w

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszeni o wyniku przetargu SAI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszeni o wyniku przetargu SAI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup paliwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę soli drogowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych w Otwocku, Józefowie i Karczewie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę paliwa

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych” tablic rejestracyjnych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych” tablic rejestracyjnych.)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044