Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 7.

drukuj (Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 7.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-7.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-7.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie wraz z obiektem mostowym

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na świadczenie usług prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na świadczenie usług prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę farby drogowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wycięcie drzewa

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę emulsji kationowej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2719w

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszeni o wyniku przetargu SAI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszeni o wyniku przetargu SAI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup paliwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę soli drogowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych w Otwocku, Józefowie i Karczewie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę paliwa

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych” tablic rejestracyjnych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych” tablic rejestracyjnych.)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044