Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę paliwa

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2018 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2018 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup pługa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup pługa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Wyniki zapytania na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Wyniki zapytania na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Wyniki zapytania na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Wyniki zapytania na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa)

Wyniki zapytania na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej

drukuj (Wyniki zapytania na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.87.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.87.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.86.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.86.2018 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.85.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.85.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałości Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 183 gospodarstw domowych w ramach zapewnienia trwałości Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Akademia rodzin w powiecie otwockim”.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Akademia rodzin w powiecie otwockim”.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę pługa.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację drogi powiatowej nr 2763W ul. Majowa w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację drogi powiatowej nr 2763W ul. Majowa w Otwocku)

Ogłoszenie o wyborze oferenta na przeprowadzenie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Ogłoszenie o wyborze oferenta na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2018 na wykonanie 10 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2018 na wykonanie 10 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.81.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.81.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie oznakowania poziomego dróg

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.80.2018 na dostawę sprzętu komputerowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.80.2018 na dostawę sprzętu komputerowego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.76.2018 na wykonanie operatu szacunkowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.76.2018 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę soli drogowej

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

drukuj (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.)

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi opiekuńcze w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”

drukuj (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi opiekuńcze w projekcie „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.74.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.74.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz pojazdów cz. II

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz pojazdów cz. II)

Informacja o wynikach przetargu na Usługi psychologiczne - diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek w ramach projektu "Akademia Rodzin w powiecie otwockim"

drukuj (Informacja o wynikach przetargu na Usługi psychologiczne - diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek w ramach projektu "Akademia Rodzin w powiecie otwockim")

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika - wykonanie nawierzchni chodnika.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika - wykonanie nawierzchni chodnika.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.73.2018 na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.73.2018 na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.70.2018 na wykonanie 23 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.70.2018 na wykonanie 23 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr SAI.272.1.4.208 na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu e do budynków Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu nr SAI.272.1.4.208 na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu e do budynków Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.69.2018 na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.69.2018 na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.68.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.67.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 36/7 z obr. 1-05-47 o powierzchni 163 m2 (Wilanów).

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.66.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 36/7 z obr. 1-05-47 o powierzchni 163 m2 (Wilanów).)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie oznakowania poziomego dróg

Ogłoszenie o wyniku porzetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowa i Czaplickiego w Otwocku.

Ogłoszenie o wynikach w przetargu SAI.272.2.65.2018 na Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem działki ew.nr 123 z obr 69 gm. Józefów

drukuj (Ogłoszenie o wynikach w przetargu SAI.272.2.65.2018 na Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem działki ew.nr 123 z obr 69 gm. Józefów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.64.2018 na wykonanie operatu szacunkowego Otwock ul. Warszawska 3

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.64.2018 na wykonanie operatu szacunkowego Otwock ul. Warszawska 3)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.63.2018 na dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.63.2018 na dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.62.2018 na usunięcie błędów w ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.62.2018 na usunięcie błędów w ewidencji gruntów i budynków)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.61.2018 na wykonanie operatu ul. Ul. Sobieskiego w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.61.2018 na wykonanie operatu ul. Ul. Sobieskiego w Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku w przetargu SAI.272.2.60.2018 na wykonanie operatu ul. Wąska w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku w przetargu SAI.272.2.60.2018 na wykonanie operatu ul. Wąska w Józefowie)

Ogłoszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.59.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu SAI.272.2.59.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2706W polegającą na dobudowie chodnika - ul. Wawrzeniecka w Gliniance

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka - Stara Wieś polegajacą na dobudowie chodnika - wykonania robót brukarskich

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.58.2018 na wykoanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.58.2018 na wykoanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 10.950.000,00 PLN)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.52.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.52.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację schodów z PCZ

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację schodów z PCZ)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowska w Karczewie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2745W polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Kąty

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu AI.272.2.47.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu AI.272.2.47.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.44.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.44.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o wyniku przetrargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetrargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2750W polegająca na dobudowie chodnika na terenie działki nr ew. 164/1 w miejscowości Warszawice i działce nr ew. 772/2 w miejscowości Radwanków Szlachecki

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup samochodu ciężarowego

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowa i rozbudowa Domu pomocy Społecznej „Wrzos” ul. Zagłoby 8 w Otwocku wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej- placówkę stałego pobytu dla 60 osób w podeszłym wieku, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja Józefowie

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.41.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.41.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.42.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.42.2018 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2713W Dąbrówka – Stara Wieś polegająca na dobudowie chodnika

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.40.2018 na dostawę artykułów chemii gospodarczej.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.40.2018 na dostawę artykułów chemii gospodarczej.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.39.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.39.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.38.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Wyniki zapytania ofertowego na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii

Ogoszenie o wyniku przeatrgu S.AI.272.2.37.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości

drukuj (Ogoszenie o wyniku przeatrgu S.AI.272.2.37.2018 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.36.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntu)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.35.2018 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.35.2018 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.34.2018 na wykonanie 11 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogą publiczną – ul. Walczewskiego (droga gminna) w Józefowie.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.32.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogą publiczną – ul. Walczewskiego (droga gminna) w Józefowie.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.33.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.33.2018 na wykonanie 5 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2018 na wykonanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Tranportu Starostwa Powiatowego ul. Górna 13

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.31.2018 na wykonanie, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Tranportu Starostwa Powiatowego ul. Górna 13)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.30.2018 na Przeprowadzenie audytu działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku ul. Batorego 44 za lata 2015 - 2018 wraz z elementami programu naprawczego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.30.2018 na Przeprowadzenie audytu działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku ul. Batorego 44 za lata 2015 - 2018 wraz z elementami programu naprawczego.)

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie kompetencji kulturowych w ramach projektu pn. „Aktywni w życiu i pracy"

Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 7.

drukuj (Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Część 7.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-7.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-7.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie wraz z obiektem mostowym

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.29.2018 na wykonanie 6 operatów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.28.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.27.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.26.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.25.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.24.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.22.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na świadczenie usług prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na świadczenie usług prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę farby drogowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na wycięcie drzewa

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim"

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.20.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.19.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę emulsji kationowej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2719w

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.16.2018 na wykonanie wstępnego projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.18.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.17.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.15.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda w gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2709w i 2710w)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszeni o wyniku przetargu SAI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszeni o wyniku przetargu SAI.272.2.13.2018 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.12.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup paliwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę soli drogowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych w Otwocku, Józefowie i Karczewie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę paliwa

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych” tablic rejestracyjnych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych” tablic rejestracyjnych.)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044