Wyszukiwanie

Nawigacja

  • Menu prawe  /  
  • Ogłoszenia / Obwieszczenia  /  

Treść storny

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Piosenka w Świdrze" (21 marca 2018)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) informujemy, że w dniu 14 marca 2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Piosenka w Świdrze". Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 21 marca 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder”
Termin realizacji zadania: 26 marca 2018 r. - 31 maja 2018 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 1 200,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2018 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 21 marca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 28 marca 2018 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 21 marca 2018 roku
Biuro Kultury i Promocji

« wstecz

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044