Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Unieważnienie przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku z dnia 30.09.1961 r. sygn. I Ns 793/61

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku z dnia 30.09.1961 r. sygn. I Ns 793/61)

Unieważnienie przetargu na wykonanie prac brukarskich w miejscowości Józefów ul. 3-go Maja.

Unieważnienie przetargu na wykonanie prac brukarskich brukarskich w miejscowości Izabela gmina Wiązowna.

Unieważnienie przetargu na zakup i dostawę naczepy niskopodwoziowej.

Unieważnienie przetargu na organizację usług szkoleniowych w projekcie „Aktywni w życiu i pracy"

Informacja o unieważnieniu przetargu na : „Modernizację - Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44”

drukuj (Informacja o unieważnieniu przetargu na : „Modernizację - Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44”)

Unieważnienie przetargu na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego

Informacja o unieważnieniu postępowania S.AI.272.2.44.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.

drukuj (Informacja o unieważnieniu postępowania S.AI.272.2.44.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.)

Unieważnienie przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock.

drukuj (Unieważnienie przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock.)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.50.2017 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.50.2017 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 2715w, 2722w, 2713w w m. otwock, pogorzel, stara wieś (etap v: przebudowa dróg powiatowych nr 2715w w miejsc. pogorzel i otwock, gm. celestynów i otwock)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.41.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.41.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr SAI.272.1.3.2017 na Modernizację – Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr SAI.272.1.3.2017 na Modernizację – Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.35.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych.

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.35.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych.)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.33.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.33.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.34.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.34.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych - działki Ew. nr 1608/2 z Obr. Regut gm. Celestynów.

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych - działki Ew. nr 1608/2 z Obr. Regut gm. Celestynów.)

Unieważnienie przetargu na wykonanie analizy układów wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie analizy układów wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym)

Unieważnienie Zapytania ofertowego na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań)

drukuj (Unieważnienie Zapytania ofertowego na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań))

Unieważnienie zapytania ofertowego na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów

drukuj (Unieważnienie zapytania ofertowego na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044