Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.86.2017 na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.86.2017 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.85.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną,

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.85.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną,)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.84.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.83 .2017 na wykonanie 16 operatów w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.83 .2017 na wykonanie 16 operatów w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.82.2017 na wykonanie 16 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.82.2017 na wykonanie 16 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.81.2017 na wykonanie 17 operatów z tytułu ustalenia odszkodowań

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.81.2017 na wykonanie 17 operatów z tytułu ustalenia odszkodowań)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.80.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych ul. Narutowicza w Otwocku dz. Ew.nr 36 z Obr .175

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.80.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych ul. Narutowicza w Otwocku dz. Ew.nr 36 z Obr .175)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2017 na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 187 gospodarstw domowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.79.2017 na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 187 gospodarstw domowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.78.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.77.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.77.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.76.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.76.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.75.2017 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określajacych wartość rynkową nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Otwockiego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.75.2017 na wykonanie 5 operatów szacunkowych określajacych wartość rynkową nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.74.2017 na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup pospółki

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie prac brukarskich brukarskich w miejscowości Izabela gmina Wiązowna.

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.72.2017 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.72.2017 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.70.2017 na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.70.2017 na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.69.2017 na wykonanie 3 operatów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.69.2017 na wykonanie 3 operatów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.68.2017 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.68.2017 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.67.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.67.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Zawiadomienie o wyborze oferenta w postępowaniu na wymianę krawężnika

Zawiadomienie o wyborze oferenta - prace brukarskie chodnik Sufczyn

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2017 na wykonanie 5 opertów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2017 na wykonanie 5 opertów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2017 na wykonanie 2 opertów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2017 na wykonanie 2 opertów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją Zadania pn. Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku ul. Batorego 44.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją Zadania pn. Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku ul. Batorego 44.)

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę artykułów chemii gospodarczej

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę artykułów chemii gospodarczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.)

Ogłoszenie wyniku o przetargu na organizację usług szkoleniowych w projekcie „Aktywni w życiu i pracy"

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: " Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.60.2017 na wykonanie 18 opertów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.60.2017 na wykonanie 18 opertów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych ze zmianą sposobu użytkowania

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych ze zmianą sposobu użytkowania)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 13/3 obr. 5 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 13/3 obr. 5 w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie prac brukarskich w Wiązownie ul. Kącka.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie prac brukarskich w Karczewie ul. Częstochowska

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do maksymalnej wysokości 5.700.000,00 zł

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do maksymalnej wysokości 5.700.000,00 zł)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na organizację usług szkoleniowych w projekcie „Aktywni w życiu i pracy"

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.55.2017 aktualizacja danych ewidencyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.55.2017 aktualizacja danych ewidencyjnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2017 - wykonanie 5 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.54.2017 - wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2017 - wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.53.2017 - wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.52.2017 - mapa do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.52.2017 - mapa do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów, dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku. II część dot: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów, dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku. II część dot: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek)

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferenta na Przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2 713 W w nu Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gnu Celestynów i Otwock)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu podwójna kabina wraz z wyposażeniem

Zawiadomieni o wyborze oferenta na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś.

drukuj (Zawiadomieni o wyborze oferenta na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś.)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na wykoanie remontu zatoki autobusowej na ul. Piłsudskiego w Józefowie.

Tytuł obiektu: Zawiadomienie o wyborze oferenta na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie ...

drukuj (Tytuł obiektu: Zawiadomienie o wyborze oferenta na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie ...)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę wypełniacza do mas bitumicznych.

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę wypełniacza do mas bitumicznych.)

Ogłoszenie o wynikach części I przetargu S.AI.272.1.5.2017 na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów.

drukuj (Ogłoszenie o wynikach części I przetargu S.AI.272.1.5.2017 na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i telefaksów.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.51.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.51.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.49.2017 na wykonanie 9 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.49.2017 na wykonanie 9 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.45.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.45.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.46.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.47.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.47.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.48.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.48.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów budowlanych

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie prac brukarskich

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.43.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.43.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont łazienek w Starostwie Powiatowym

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont łazienek w Starostwie Powiatowym)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.39.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości objętej decyzją Naczelnika Gminy Wiązowna G.XIV.7431/14/86 zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu nr S.AI.272.2.39.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości objętej decyzją Naczelnika Gminy Wiązowna G.XIV.7431/14/86 zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości)

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferenta na dostawę znaków drogowych

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.38.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku I Ns 362/59 z dnia 9.10.1959r. w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.38.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku I Ns 362/59 z dnia 9.10.1959r. w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.37.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.37.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.36.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.36.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyborze oferenta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2 765 W - ul. Kołłątaja i Nr 2763 W - ul. Majowej w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszywa

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.31.2017 na wykonanie operatu szacunkowego dot: nieruchomości zabudowanej budynkiem zabytkowym pałac Zamoyskich

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.31.2017 na wykonanie operatu szacunkowego dot: nieruchomości zabudowanej budynkiem zabytkowym pałac Zamoyskich)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy układów wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy układów wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr SAI.272.2.29.2017 na wykonanie mapy.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu nr SAI.272.2.29.2017 na wykonanie mapy.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2713w w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka

Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.27.2017 na wykonanie 3 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu SAI.272.2.27.2017 na wykonanie 3 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2709w polegającej na dobudowie chodnika

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku postępowania na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań))

Ogłoszenie o wyniku postępowania na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów, informacje o katalogu zagrożeń powiatu otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów, informacje o katalogu zagrożeń powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie 41 punktów alarmowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie 41 punktów alarmowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.)

Informacja o wyborze oferenta na dostawę pospółki

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-8.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Części 1-8.)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę asfaltu drogowego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na usługę w ramach leasingu operacyjnego dotyczącego fabrycznie nowej zamiatarki wraz z osprzętem.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Informacja o otwarciu ofert na dostawę asfaltu drogowego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronicznego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronicznego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do urządzeń biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do urządzeń biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 3 map do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 3 map do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania na druk ulotek informacyjnych oraz materiałów informacyjnych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania na druk ulotek informacyjnych oraz materiałów informacyjnych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę soli drogowej

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę oleju napędowego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania „ Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych ze zmiana sposobu uzytkowania

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania „ Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych ze zmiana sposobu uzytkowania)

Informacja o otwarciu ofert na dostawę soli drogowej

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044