Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Unieważnienie przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych ze zmianą sposobu użytkowania.

drukuj (Unieważnienie przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem w celu dostosowania do potrzeb siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych ze zmianą sposobu użytkowania.)

Unieważnienie postępowania na sprzedaż drewna

Unieważnienie postępowania na sprzedaż drewna

Unieważnienie przetargu na przebudowę mostu na przepust w Kołbieli

Unieważnienie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką 797

Unieważnienie przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu na zakup zamiatarki chodnikowej

Unieważnienie przetargu na przebudowę dróg 2715W i 2722W

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044