Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Unieważnienie przetargu na remont podpór mostu na ul. Kraszeskiego w Otwocku.

drukuj (Unieważnienie przetargu na remont podpór mostu na ul. Kraszeskiego w Otwocku. )

Unieważnienie przetargu na Dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 Netbook szt 10

drukuj (Unieważnienie przetargu na Dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 Netbook szt 10)

Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności, przechodu i przejazdu przez niezabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności, przechodu i przejazdu przez niezabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej)

Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości)

Unieważnienie przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnej na niżej wymienionych skrzyżowaniach dróg powiatowych w Otwocku i Józefowie

drukuj (Unieważnienie przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnej na niżej wymienionych skrzyżowaniach dróg powiatowych w Otwocku i Józefowie )

Unieważnienie przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011 r.

drukuj (Unieważnienie przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011 r.)

Unieważnienie przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

drukuj (Unieważnienie przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych)

Unieważnienie przetargu na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ MOSTU NA RZECE ŚWIDER W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2765W – UL. KOŁŁĄTAJA W OTWOCKU.

Unieważnienie przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obrębu Zakręt gmina Wiązowna,

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obrębu Zakręt gmina Wiązowna,)

Unieważnienie przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne)

Unieważnienie przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWOPIS, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWOPIS, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.)

Unieważnienie przetargu na Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do wprowadzenia zmian scaleniowych

drukuj (Unieważnienie przetargu na Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do wprowadzenia zmian scaleniowych)

Unieważnienie przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku)

Unieważnienie przetargu na przebudowę ul. Szkolnej w Zakręcie.

Unieważnienie przetargu na remont mostu na rzece Mienia

Unieważnienie przetargu na remont mostu na rzece Jagodzianka

Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości z terenu gm. Kołbiel zajętych pod drogę publiczną.

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości z terenu gm. Kołbiel zajętych pod drogę publiczną.)

Unieważnienie przetargu na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym

drukuj (Unieważnienie przetargu na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym)

Unieważnienie przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów z ewidencji gruntów.

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów z ewidencji gruntów.)

Unieważnienie przetargu na dostawę kruszyw

Unieważnienie przetargu na a wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów dla dz. ew. nr 26 i nr 27 z obrębu 69 Jozefów o powierzchni 0,2340.

drukuj (Unieważnienie przetargu na a wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów dla dz. ew. nr 26 i nr 27 z obrębu 69 Jozefów o powierzchni 0,2340.)

Unieważnienie przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów )

Unieważnienie przetargu na wykonanie rocznych przeglądów podstawowych 79 dróg powiatowych (304,211 km) na terenie powiatu otwockiego

Unieważnienie przetargu na dostawę asfaltu drogowego

Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu na remont przepustu w Natolinie

drukuj (Unieważnienie przetargu na remont przepustu w Natolinie)

Unieważnienie przetargu na remont przepustu w Natolinie

drukuj (Unieważnienie przetargu na remont przepustu w Natolinie)

Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych

drukuj (Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych)

Unieważnienie przetargu na przechowywanie statków i innych obiektów pływających

drukuj (Unieważnienie przetargu na przechowywanie statków i innych obiektów pływających)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044