Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości położonej w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości położonej w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę artykułów biurowych i papieru

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę artykułów biurowych i papieru)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową prawa własności gruntów i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową prawa własności gruntów i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz części wspólnej budynku położonego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz części wspólnej budynku położonego w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę bonów towarowych w formie papierowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę bonów towarowych w formie papierowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wartości rynkowej nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wartości rynkowej nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej 1 lokalu mieszkalnego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej 1 lokalu mieszkalnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości. )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 sprzętu komputerowego i oprogramowania

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 sprzętu komputerowego i oprogramowania)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011r.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011r.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczenie przesyłek do 50g opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczenie przesyłek do 50g opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I –go pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I –go pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na bankową obsługę budżetu powiatu otwockiego, powiatowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na bankową obsługę budżetu powiatu otwockiego, powiatowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie części prac scaleniowych na obiekcie wieś Regut gmina Celestynów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie części prac scaleniowych na obiekcie wieś Regut gmina Celestynów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 2724W w miejscowościach Karczew i Janów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 2724W w miejscowościach Karczew i Janów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową – ul. Poniatowskiego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową – ul. Poniatowskiego w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia , poprzez pozbawienie prawa własności do działki ew. nr ¾ o pow. 90m2 z obr 42 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia , poprzez pozbawienie prawa własności do działki ew. nr ¾ o pow. 90m2 z obr 42 w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową miesięcznej stawki czynszu.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową miesięcznej stawki czynszu.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup Netbooków-15 sztuk z nadrukiem.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup Netbooków-15 sztuk z nadrukiem.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej w pełnej treści.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej w pełnej treści.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa w Otwocku ul. Górna 13

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa w Otwocku ul. Górna 13)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego.)

Informacja o zawarciu umowy na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obrębów Zakręt i Góraszka gmina Wiązowna

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obrębów Zakręt i Góraszka gmina Wiązowna)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup bonów towarowych w formie papierowej.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup bonów towarowych w formie papierowej.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie map do celów prawnych rozliczających nieruchomości w stosunku do ewidencji gruntów.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie map do celów prawnych rozliczających nieruchomości w stosunku do ewidencji gruntów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie analiz geodezyjno – prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie analiz geodezyjno – prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy Wykonanie żelbetonowego biegu schodów zewnętrznych, przebudowa podejść pod żeliwne rury deszczowe, ocieplenie kominów pod dachem i wymiana czapek kominów, wymiana instalacji odgromowej budynku.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy Wykonanie żelbetonowego biegu schodów zewnętrznych, przebudowa podejść pod żeliwne rury deszczowe, ocieplenie kominów pod dachem i wymiana czapek kominów, wymiana instalacji odgromowej budynku.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup systemu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku do obsługi księgowo-finansowej, kadrowo płacowej oraz majątku trwałego. Wraz z wdrożeniem systemu i szkoleniem pracowników w zakresie obsługi systemu

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup systemu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku do obsługi księgowo-finansowej, kadrowo płacowej oraz majątku trwałego. Wraz z wdrożeniem systemu i szkoleniem pracowników w zakresie obsługi systemu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym uŜytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym uŜytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2012 r.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2012 r.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy wykonanie mapy połączenia oraz analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku, oraz wykonaniu dokumentacji geodezyjno – prawnej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy wykonanie mapy połączenia oraz analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku, oraz wykonaniu dokumentacji geodezyjno – prawnej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 materiałów biurowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości objętych inwestycjami drogowymi.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości objętych inwestycjami drogowymi.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych rozliczającej powierzchnię nieruchomości położonej w Warszawie

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych rozliczającej powierzchnię nieruchomości położonej w Warszawie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej budynku.

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej budynku.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach Powiatu Otwockiego oraz Skarbu Państwa - Starosty Otwockiego"

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach Powiatu Otwockiego oraz Skarbu Państwa - Starosty Otwockiego")

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości z projektowanym podziałem

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości z projektowanym podziałem)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych oraz analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych oraz analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Józefowa

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Józefowa)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.)

Informacja o zawarciu umowy na świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla 470 stanowisk komputerowych

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla 470 stanowisk komputerowych)

Informacja o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości z terenu Józefowa i Otwocka.

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości z terenu Józefowa i Otwocka.)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Gminy Wiązowna.

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Gminy Wiązowna.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych z terenu Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych z terenu Powiatu Otwockiego)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 470 Beneficjentów Ostatecznych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 470 Beneficjentów Ostatecznych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie gmin Kołbiel, Otwock, Józefów.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie gmin Kołbiel, Otwock, Józefów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów dotyczącego dz. 1459/3 i 1471 w obrębie Osieck gm. Osieck.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów dotyczącego dz. 1459/3 i 1471 w obrębie Osieck gm. Osieck.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00PLN

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00PLN)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z terenu Powiatu Otwockiego stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z terenu Powiatu Otwockiego stanowiących własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajetych pod drogi publiczne z terenu gminy Otwock oraz gminy Józefów.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajetych pod drogi publiczne z terenu gminy Otwock oraz gminy Józefów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej lokalu połozonego w budynku przy ulicy Andriollego 80 w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej lokalu połozonego w budynku przy ulicy Andriollego 80 w Otwocku.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego - w szczególności: m. Otwock, m. Karczew, m. Józefów.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego - w szczególności: m. Otwock, m. Karczew, m. Józefów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych)

Informacja o zawarciu umowy na zakup 2 szt - laptopów

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na zakup 2 szt - laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających 1. wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 2. wartość nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających 1. wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 2. wartość nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości położnych w gminach: Sobienie Jeziory, Otwocku, Celestynowie, Kobieli, Józefowie, Karczewie

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości położnych w gminach: Sobienie Jeziory, Otwocku, Celestynowie, Kobieli, Józefowie, Karczewie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na kompleksowe ubezpieczenie 470 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na kompleksowe ubezpieczenie 470 szt. laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gminy Kołbiel

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gminy Kołbiel)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci zajętych pod drogi publiczne

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci zajętych pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usuniecia błędów w ewidencji gruntów dotyczące dz. ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/i i 121/6

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usuniecia błędów w ewidencji gruntów dotyczące dz. ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/i i 121/6)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błedów w ewidencji gruntów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błedów w ewidencji gruntów )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości położonych w Józefowie, Karczewie, Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości położonych w Józefowie, Karczewie, Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia Powiatu

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia Powiatu)

Informacja o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dokumentację projektową dla zadania "Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ulicy Pułaskiego 7b"

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dokumentację projektową dla zadania "Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ulicy Pułaskiego 7b")

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na bezgotówkowy zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na bezgotówkowy zakup paliwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 18 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 18 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 22 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 22 operatów szacunkowych)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 25 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 25 szt. laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę budynku mieszkalnego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę budynku mieszkalnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na konwersję numerycznej mapy zasadniczej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na konwersję numerycznej mapy zasadniczej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową na potrzeby sprzedaży nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową na potrzeby sprzedaży nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 8 szt. laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu do 31.12.2015 r.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 8 szt. laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu do 31.12.2015 r.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na transformację istniejących baz danych, analizę istniejących baz danych, harmonizację wszystkich baz danych graficznych.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na transformację istniejących baz danych, analizę istniejących baz danych, harmonizację wszystkich baz danych graficznych.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatow szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatow szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wskazanie i oznaczenie (stabilizacja słupkami granicznymi) w terenie granic nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wskazanie i oznaczenie (stabilizacja słupkami granicznymi) w terenie granic nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości objętej decyzją o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości objętej decyzją o wywłaszczeniu i odszkodowaniu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Otwocku przy ul. Myśliwskiej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Otwocku przy ul. Myśliwskiej)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2602
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-14 10:53:51