Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Zestawienie zbiorcze - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej Opracowanie koncepcji architektonicznej (projekt koncepcyjny) budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

drukuj (Zestawienie zbiorcze - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej Opracowanie koncepcji architektonicznej (projekt koncepcyjny) budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont ( wydzielenie) klatki schodowej w budynku Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie Michalinie.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont ( wydzielenie) klatki schodowej w budynku Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie Michalinie.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości położonej w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości położonej w Otwocku.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie koncepcji architektonicznej (projekt koncepcyjny) budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie koncepcji architektonicznej (projekt koncepcyjny) budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową prawa własności gruntów i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową prawa własności gruntów i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz części wspólnej budynku położonego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz części wspólnej budynku położonego w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę bonów towarowych w formie papierowej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę bonów towarowych w formie papierowej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7.000.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7.000.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności, przechodu i przejazdu przez niezabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności, przechodu i przejazdu przez niezabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wartości rynkowej nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wartości rynkowej nieruchomości.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej 1 lokalu mieszkalnego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej 1 lokalu mieszkalnego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na zakup paliwa i dostawę oleju napedowego

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferenta na zakup paliwa i dostawę oleju napedowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na na konserwację sygnalizacji świetlnej w Otwocku i Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na na konserwację sygnalizacji świetlnej w Otwocku i Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011 r.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011 r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości i operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości i operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości (grunt i budynek) położonej w Podbieli, gm. Celestynów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości (grunt i budynek) położonej w Podbieli, gm. Celestynów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości( grunt i budynek) położonej w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości( grunt i budynek) położonej w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I-go piętra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I-go piętra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na bankową obsługę budżetu powiatu otwockiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na bankową obsługę budżetu powiatu otwockiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej )

Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o wyniku przetagu na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetagu na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę mostu na rzece świder na ul. Kraszewskiego w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku przetagu na opracownie dokumentacji proejktowo-kosztorysowej przebudowy mostu na ul. Kołłątaja w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej )

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup paliwa - oleju napędowego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup netbooków-15 sztuk z nadrukiem.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup netbooków-15 sztuk z nadrukiem.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.751.00,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.751.00,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych i aktualizacji operatu ewidencyjnego prowadzonego w systemie EWOPIS

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych i aktualizacji operatu ewidencyjnego prowadzonego w systemie EWOPIS)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup bonów towarowych w formie papierowej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup bonów towarowych w formie papierowej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie map do celów prawnych rozliczających nieruchomości w stosunku do ewidencji gruntów.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie map do celów prawnych rozliczających nieruchomości w stosunku do ewidencji gruntów.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie analiz geodezyjno – prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie analiz geodezyjno – prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową )

Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” –placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” –placówki Opiekuńczo-Wychowawczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” –placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” –placówki Opiekuńczo-Wychowawczej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2012 r.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2012 r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy połączenia oraz analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku, oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy połączenia oraz analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku, oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Dostawę loco Starostwo Powiatowe materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Dostawę loco Starostwo Powiatowe materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego.)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na zakup rozsypywarki srodków chemicznych i piasku

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferenta na zakup rozsypywarki srodków chemicznych i piasku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup pługa wirnikowego

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup osprzętu do ciągnika

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszyw

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup osprzętu do ciągnika

Ogłoszenie o wyniku przetargu na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse"

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse")

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych rozliczającej powierzchnię nieruchomości położonej w Warszawie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych rozliczającej powierzchnię nieruchomości położonej w Warszawie)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę asfaltu drogowego

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę asfaltu drogowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie oraz aktualizację strony internetowej projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego"

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie oraz aktualizację strony internetowej projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego")

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości z projektowanym podziałem

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości z projektowanym podziałem)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.000.000, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.000.000, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania)

Zawiadomienie o wyborze oferenta na remont mostu na rzece Mienia w Duchnowie

Zawiadomienie o wyborze oferenta na remont mostu na rzece Jagodzianka w Janowie

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów)

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu przez okres 36 miesięcy.

drukuj (Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu przez okres 36 miesięcy.)

Ogłoszenie o wyniku powtórzonej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku powtórzonej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę soli drogowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie map do celów prawnych oraz analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie map do celów prawnych oraz analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla 470 stanowisk

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla 470 stanowisk)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Józefowa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Józefowa )

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokosci odszkodowań za nieruchomości z terenu Gminy Wiązowna.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokosci odszkodowań za nieruchomości z terenu Gminy Wiązowna.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości z terenu Józefowa i Otwocka

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości z terenu Józefowa i Otwocka)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych z terenu Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych z terenu Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu twockiego.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu twockiego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów ekspoloatacyjnych do drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów ekspoloatacyjnych do drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o powtórnym wyniku przetargu na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym

drukuj (Ogłoszenie o powtórnym wyniku przetargu na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Kołbiel, Otwock, Józefów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Kołbiel, Otwock, Józefów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 470 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 470 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00PLN

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00PLN)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową na potrzeby sprzedaży nieruchomości z terenu gminy Karczew oraz gminy Józefów stanowiących własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową na potrzeby sprzedaży nieruchomości z terenu gminy Karczew oraz gminy Józefów stanowiących własność Skarbu Państwa.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę kruszyw

Ogłoszenie o ponownym wyborze wykonawcy w przetargu na zakup emulsji kationowej średniorozpadowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę mostu na rzece Świder

Ogłoszenie o wyniku przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi przebudowy mostu na rzece Świder w ciagu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z terenu Powiatu Otwockiego stanowiących własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z terenu Powiatu Otwockiego stanowiących własność Skarbu Państwa.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z terenu gminy Otwock oraz gminy Józefów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z terenu gminy Otwock oraz gminy Józefów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej lokalu położonego w budynku przy ul. Andriollego 80 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej lokalu położonego w budynku przy ul. Andriollego 80 w Otwocku)

Ogłoszenie wyników przetargu na Inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego - w szczególności: m. Otwock, m. Karczew, m. Józefów.

drukuj (Ogłoszenie wyników przetargu na Inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego - w szczególności: m. Otwock, m. Karczew, m. Józefów.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie mapy do celów prawnych )

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę oleju napędowego

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę asfaltu drogowego

Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę mączki wapiennej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dobudowę do istniejącego obiektu urządzenia dźwigowego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dobudowę do istniejącego obiektu urządzenia dźwigowego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających 1. wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 2. wartość nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających 1. wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 2. wartość nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie błędów w ewidencji

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie błędów w ewidencji)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gmin Osieck i Sobienie-Jeziory

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gmin Osieck i Sobienie-Jeziory)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie 470 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na kompleksowe ubezpieczenie 470 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gminy Kołbiel

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gminy Kołbiel)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów gm. Karczew

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów gm. Karczew)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości położonych w Józefowie, Karczewie, Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości położonych w Józefowie, Karczewie, Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - część pierwsza.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - część pierwsza.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - część druga.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - część druga.)

Ogłoszenie o wyborze oferenta na zakup paliwa

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferenta na zakup paliwa)

Ogłoszenie o wyborze oferenta na konserwację sygnalizacji

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferenta na konserwację sygnalizacji)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na bezgotówkowy zakup paliwa.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 18 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 18 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 22 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie 22 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę i konfigurację 25 szt. laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę i konfigurację 25 szt. laptopów)

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych)

Unieważnienie wyników zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych

drukuj (Unieważnienie wyników zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych)

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów promocyjnych.

drukuj (Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów promocyjnych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem adaptacji części powierzchni na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem adaptacji części powierzchni na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku.)

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania na wykonanie mat. promocyjnych.

drukuj (Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania na wykonanie mat. promocyjnych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę mostu w Pogorzeli

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę tablic rejestracyjnych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na konwersję mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na konwersję mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku postepowania zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 25 szt. laptopów HP model Probook 450

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postepowania zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 25 szt. laptopów HP model Probook 450)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę i konfigurację 8 szt. laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu do 31.12.2015 r.

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę i konfigurację 8 szt. laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu do 31.12.2015 r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Informacja o ponownym wyborze oferenta na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.

drukuj (Informacja o ponownym wyborze oferenta na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na transformację, analizę i harmonizację istniejących geodezyjnych baz danych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na transformację, analizę i harmonizację istniejących geodezyjnych baz danych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyborze oferenta na przebudowę ronda w Starej Wsi.

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferenta na przebudowę ronda w Starej Wsi.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości)

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wskazanie i oznaczenie (stabilizacja słupkami granicznymi) w terenie granic nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wskazanie i oznaczenie (stabilizacja słupkami granicznymi) w terenie granic nieruchomości)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie 5 operatów szacunkowych określajacych wartość nieruchomości zajetych pod drogi publiczne.

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie 5 operatów szacunkowych określajacych wartość nieruchomości zajetych pod drogi publiczne.)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1871
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-10 10:59