Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Aneta Bartnicka

Kontakt:
ul. Górna 13,
05-400 Otwock
pok. 203

tel. (22) 778-1-316
e-mail: bartnicka@powiat-otwocki.pl 

 

Do zadań i kompetencji Członka Zarządu  należą sprawy:

 1. edukacji publicznej;
 2. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. bibliotekarstwa

 

Członek Zarządu nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Oświatę Powiatową;
 2. Szkoły, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
 3. Powiatowy Urząd Pracy;
 4. Powiatową Bibliotekę Publiczną.

 

Roman Zdunik

Kontakt:
ul. Komunardów 10,
05-402 Otwock

e-mail: zdunik@powiat-otwocki.pl

Do zadań i kompetencji Członka Zarządu należą sprawy:

 1. inwestycji i remontów;
 2. zamówień publicznych,
 3. promocji i rozwoju Powiatu;
 4. polityki społecznej i prorodzinnej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 5. wspierania osób niepełnosprawnych;
 6. repatriantów, kombatantów i osób represjonowanych;
 7. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 8. pozyskiwania środków funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych.

 

Członek Zarządu nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Wydział Administracyjny;
 2. Biuro Promocji i Kultury;
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 5. Domy Pomocy Społecznej;
 6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044