Wyszukiwanie

Treść storny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. geologii i pozwoleń wodno prawnych Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. geologii i pozwoleń wodno prawnych Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli.

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2010-10-07 10:31, ostatnia modyfikacja: 2010-11-04 09:11)

drukuj (Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli.)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor Wydział Komunikacji i Transportu

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor Wydział Komunikacji i Transportu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2010-12-06 14:07, ostatnia modyfikacja: 2011-01-24 12:19)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista/inspektor ds. wywłaszczeń zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2010-10-26 11:11, ostatnia modyfikacja: 2010-10-27 11:06)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista/inspektor ds. wywłaszczeń zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Kadr

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Kadr)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. promocji i ochrony zdrowia

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. promocji i ochrony zdrowia)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor ds. Inżynierii Ruchu

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor ds. Inżynierii Ruchu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kadr i szkoleń

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kadr i szkoleń)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Powiatu

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Powiatu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Oferta Pracy w Starostwie Powiatowym w Otwocku - Młodszy Referent w Samodzielnym Biurze Kultury i Promocji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds.Sprawozdawczości.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds.Sprawozdawczości.)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodzinnego do projektu "Asysta rodzinna - reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu otwockiego"

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Koordynatora do projektu "Asysta rodzinna - reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu otwockiego"

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-06-05 08:35)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Finansowym

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-06-05 08:37)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Finansowym)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-09 10:02)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-02-26 14:12, ostatnia modyfikacja: 2013-02-27 08:46)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami )

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-03-21 13:06)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-04-17 14:58)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji i Kartografii

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta/Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji i Kartografii)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii - Samodzielny Referent

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-07-10 13:12)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii - Samodzielny Referent)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-01-08 10:19)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu)

Ogłoszenie o naborze na umowę o zastepstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na umowę o zastepstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika.)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. ewidencji dróg i organizacji ruchu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Inżyniera Ruchu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-04-22 14:40)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Inżyniera Ruchu)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-04-22 14:42)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-06-27 15:17)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Starszy specjalista ds. księgowych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-23 09:40)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-11-06 13:24)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent Prawny

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-11-14 09:55)

Ogłoszenie o pracę na stanowisku Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-02-17 15:03)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Dyrektor w Wydziale Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-03-23 13:03)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Dyrektor w Wydziale Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-04-13 15:02, ostatnia modyfikacja: 2015-04-13 15:03)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku.)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-04-22 15:32)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Samodzielnego Biura Promocji

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-06-19 15:17)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Samodzielnego Biura Promocji)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-09-15 11:03, ostatnia modyfikacja: 2015-09-17 12:28)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Powiatowy Rzecznik Konsumentów)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-10-06 08:51, ostatnia modyfikacja: 2015-10-06 09:22)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2015-10-26 12:35)

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Ząrzadu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-01-22 10:41)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-01-22 10:41)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-02-24 15:45)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-02-04 12:19)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Domach dla Dzieci w Otwocku

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-04-04 15:06)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor w Wydziale Administracyjnym

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-05-25 15:21)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor w Wydziale Administracyjnym)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-07-22 13:44)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-07-22 13:46)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy ds. podatku od towarów i usług w Oświacie Powiatowej w Otwocku

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-12-27 15:34)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-12-05 15:34)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy księgowy

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-11-21 11:31)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. VAT

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-11-21 11:32)

Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Audytu Wewnętrznego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-01-05 15:00)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-02-14 15:25)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-02-17 15:48)

Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Audytu Wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-05-09 15:06)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-05-23 12:30)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku: główny specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-05-31 14:55)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Biurze Rady Powiatu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-07-20 13:31)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowego w Oświacie Powiatowej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-08-02 15:55)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowego w Oświacie Powiatowej)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-10-31 08:23)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-11-23 14:05)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-11-27 15:24)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-12-05 13:54)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-12-19 11:50)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-12-19 14:58)
do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044