Wyszukiwanie

Treść storny

Wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się w dziale Druki do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana Prawa Wodnego

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku Starosta nie jest już organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych ani przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

 

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, którego organy będą zajmowały się wydawaniem zgód wodnoprawnych. Wody Polskie będą ponadto właściwe do prowadzenia postępowań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, takich jak rowy, drenowania.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

tel.: +48 (22) 37 20 260
fax: +48 (22) 37 20 295
e-mail: kzgw@wody.gov.pl

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044