Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

Data i godzina umieszczenia: 23.01.2018 11:22
Data i godzina składania: 31.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.01.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.

Data i godzina umieszczenia: 29.12.2017 14:50
Data i godzina składania: 16.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.01.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w postaci drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew dz. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska.)

Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

Data i godzina umieszczenia: 08.01.2018 12:34
Data i godzina składania: 17.01.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.01.2018 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Zapytanie ofertowe na wydruk i kolportaż 11 wydań bezpłatnego Czasopisma

Data i godzina umieszczenia: 10.01.2018 14:51
Data i godzina składania: 16.01.2018 14:00
 

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:26
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:29
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.6.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:34
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.5.2018 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2018 10:37
Data i godzina składania: 07.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2018 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:09
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.10.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:11
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.9.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potorzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2018 10:15
Data i godzina składania: 09.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.8.2018 na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2013 z dnia 9 października 2013)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 06.02.2018 15:30
Data i godzina składania: 14.02.2018 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.02.2018 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2018 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044