Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę soli drogowej.

Data i godzina umieszczenia: 5.01.2017 15:21
Data i godzina składania: 13.01.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.01.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej

Data i godzina umieszczenia: 13.01.2017 15:02
Data i godzina składania: 24.01.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 24.01.2017 11:00

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W

Data i godzina umieszczenia: 13.01.2017 15:17
Data i godzina składania: 24.01.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 24.01.2017 10:30

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na druku ulotek informacyjnych oraz materiałów informacyjnych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Data i godzina umieszczenia: 24.01.2017 14:03
Data i godzina składania: 1.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 1.02.2017 11:30

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na druku ulotek informacyjnych oraz materiałów informacyjnych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mączki wapiennej

Data i godzina umieszczenia: 25.01.2017 13:17
Data i godzina składania: 2.02.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 2.02.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na zakup emulsji kationowej

Data i godzina umieszczenia: 25.01.2017 13:22
Data i godzina składania: 1.02.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 1.02.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej

Data i godzina umieszczenia: 26.01.2017 14:01
Data i godzina składania: 3.02.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 3.02.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 1.02.2017 15:32
Data i godzina składania: 9.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 9.02.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 11 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 9.02.2017 13:45
Data i godzina składania: 15.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.02.2017 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 3 map do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 9.02.2017 13:32
Data i godzina składania: 15.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.02.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 3 map do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek.

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2017 13:02
Data i godzina składania: 22.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.02.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wielolokalowego

Data i godzina umieszczenia: 16.02.2017 14:52
Data i godzina składania: 24.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wielolokalowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 16.02.2017 14:56
Data i godzina składania: 24.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2017 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów - Przetarg unieważniony

Data i godzina umieszczenia: 17.02.2017 15:32
Data i godzina składania: 28.02.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.02.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów - Przetarg unieważniony)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę asfaltu drogowego

Data i godzina umieszczenia: 24.02.2017 14:55
Data i godzina składania: 6.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 6.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mieszanki piasku i żwiru

Data i godzina umieszczenia: 27.02.2017 14:57
Data i godzina składania: 7.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 7.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2017 15:28
Data i godzina składania: 7.03.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 7.03.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na usługę w ramach leasingu operacyjnego dotyczącego fabrycznie nowej zamiatarki wraz z osprzętem.

Data i godzina umieszczenia: 28.02.2017 15:34
Data i godzina składania: 10.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 10.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów

Data i godzina umieszczenia: 1.03.2017 10:00
Data i godzina składania: 7.03.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 7.03.2017 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.

Data i godzina umieszczenia: 1.03.2017 11:53
Data i godzina składania: 10.03.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.03.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszyw

Data i godzina umieszczenia: 1.03.2017 15:03
Data i godzina składania: 13.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie 41 punktów alarmowych

Data i godzina umieszczenia: 24.02.2017 13:06
Data i godzina składania: 16.03.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.03.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie 41 punktów alarmowych)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych

Data i godzina umieszczenia: 2.03.2017 15:37
Data i godzina składania: 14.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 14.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę pospółki

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2017 15:13
Data i godzina składania: 21.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2017 15:23
Data i godzina składania: 22.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę farby drogowej

Data i godzina umieszczenia: 15.03.2017 15:25
Data i godzina składania: 23.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 23.03.2017 10:30

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju napędowego

Data i godzina umieszczenia: 21.03.2017 15:20
Data i godzina składania: 29.03.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.03.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2017 15:24
Data i godzina składania: 27.03.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.03.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.)

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów, informacje o katalogu zagrożeń powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 27.03.2017 15:22
Data i godzina składania: 4.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 4.04.2017 11:30

drukuj (Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów, informacje o katalogu zagrożeń powiatu otwockiego)

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań)

Data i godzina umieszczenia: 27.03.2017 15:24
Data i godzina składania: 4.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 4.04.2017 11:15

drukuj (Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań))

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 28.03.2017 13:24
Data i godzina składania: 5.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 5.04.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zamówieniu na podstawie art. 138 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usług pocztowych

Data i godzina umieszczenia: 29.03.2017 15:10
Data i godzina składania: 6.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 6.04.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na podstawie art. 138 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco

Data i godzina umieszczenia: 20.03.2017 15:21
Data i godzina składania: 5.04.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 5.04.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2709w polegającej na dobudowie chodnika

Data i godzina umieszczenia: 29.03.2017 15:15
Data i godzina składania: 14.04.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 14.04.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2713w w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka

Data i godzina umieszczenia: 30.03.2017 15:37
Data i godzina składania: 18.04.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 18.04.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 6 operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 31.03.2017 15:32
Data i godzina składania: 11.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.04.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 6 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 06.04.2017 12:51
Data i godzina składania: 19.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.04.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dwóch operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 06.04.2017 12:53
Data i godzina składania: 19.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.04.2017 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dwóch operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 10.04.2017 13:42
Data i godzina składania: 21.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.04.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 10.04.2017 13:45
Data i godzina składania: 21.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.04.2017 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów, informacje o katalogu zagrożeń powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 10.04.2017 13:45
Data i godzina składania: 19.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.04.2017 12:00

drukuj (Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę szkoleniową z zakresu obejmującego, podstawowe informacje na temat systemu wykrywania i alarmowania, rodzajów alarmów, sposobów postępowania po ogłoszeniu i odwołaniu alarmów, informacje o katalogu zagrożeń powiatu otwockiego)

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań)

Data i godzina umieszczenia: 10.04.2017 13:45
Data i godzina składania: 19.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.04.2017 12:15

drukuj (Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę wykonania usługi gastronomicznej -serwisu kawowego dla 1950 osób w związku z realizacją szkoleń z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń (35 spotkań))

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 12.04.2017 08:59
Data i godzina składania: 21.04.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.04.2017 12:0

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wielolokalowego

Data i godzina umieszczenia: 26.04.2017 10:07
Data i godzina składania: 05.05.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.05.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wielolokalowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 26.04.2017 10:11
Data i godzina składania: 05.05.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.05.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy

Data i godzina umieszczenia: 05.05.2017 13:00
Data i godzina składania: 10.05.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.05.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy układów wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym

Data i godzina umieszczenia: 09.05.2017 14:00
Data i godzina składania: 16.05.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.05.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy układów wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym)

Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego dot: określenia wartości pałacu Zamoyskich w Kołbieli

Data i godzina umieszczenia: 16.05.2017 12:55
Data i godzina składania: 23.05.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.05.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego dot: określenia wartości pałacu Zamoyskich w Kołbieli)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.32.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych.

Data i godzina umieszczenia: 16.05.2017 13:05
Data i godzina składania: 23.05.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.05.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.32.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych.)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku.

Data i godzina umieszczenia: 25.05.2017 13:41
Data i godzina składania: 06.06.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 06.06.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 25.05.2017 15:42
Data i godzina składania: 02.06.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 02.06.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2717W polegającej na dobudowie chodnika.

Data i godzina umieszczenia: 30.05.2017 15:21
Data i godzina składania: 14.06.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 14.06.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę znaków drogowych

Data i godzina umieszczenia: 05.06.2017 14:52
Data i godzina składania: 13.06.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.06.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.33.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2017 10:22
Data i godzina składania: 14.06.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.06.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.33.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.34.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2017 10:26
Data i godzina składania: 14.06.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.06.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.34.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości objetej decyzją Naczelnika Gminy Wiązowna.

Data i godzina umieszczenia: 13.06.2017 10:00
Data i godzina składania: 21.06.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.06.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości objetej decyzją Naczelnika Gminy Wiązowna.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.37.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 16.06.2017 12:43
Data i godzina składania: 27.06.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.06.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.37.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.36.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 16.06.2017 12:46
Data i godzina składania: 27.06.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.06.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.36.2017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.38.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku I Ns 362/59 z dnia 9.10.1959r. w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 19.06.2017 15:09
Data i godzina składania: 29.06.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.06.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.38.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku I Ns 362/59 z dnia 9.10.1959r. w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km. 0+000 do km 1 +708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki. Nr ZDP/P-08/2017

Data i godzina umieszczenia: 19.05.2017 10:17
Data i godzina składania: 05.07.2017 12:30
Data i godzina otwarcia: 05.07.2017 12:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km. 0+000 do km 1 +708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki. Nr ZDP/P-08/2017)

Ogłoszenie o przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.

Data i godzina umieszczenia: 14.06.2017 14:10
Data i godzina składania: 04.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.07.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.39.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości objętej decyzją Naczelnika Gminy Wiązowna G.XIV.7431/14/86

Data i godzina umieszczenia: 22.06.2017 14:29
Data i godzina składania: 05.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.07.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.39.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości objętej decyzją Naczelnika Gminy Wiązowna G.XIV.7431/14/86)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.41.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 28.06.2017 11:49
Data i godzina składania: 07.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.07.2017 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.41.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 29.06.2017 09:26
Data i godzina składania: 11.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.07.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 2715w, 2722w, 2713w w m. otwock, pogorzel, stara wieś (etap v: przebudowa dróg powiatowych nr 2715w w miejsc. pogorzel i otwock, gm. celestynów i otwock)”

Data i godzina umieszczenia: 28.06.2017 13:42
Data i godzina składania: 18.07.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.43.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

Data i godzina umieszczenia: 30.06.2017 13:01
Data i godzina składania: 11.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.07.2017 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.43.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.)

Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski dla zadania „przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715w, 2722w, 2713w w m. otwock, pogorzel, stara wieś (etap v: przebudowa dróg powiatowych nr 2715w w miejsc. pogorzel i otwock, gm. celestynów i otwock) – wykonanie kompleksowej przebudowy drogi

Data i godzina umieszczenia: 03.07.2017 13:27
Data i godzina składania: 11.07.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 11.07.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2017 11:29
Data i godzina składania: 13.07.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.07.2017 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2017 11:38
Data i godzina składania: 18.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2017 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.47.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2017 11:40
Data i godzina składania: 18.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2017 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.47.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2017 11:42
Data i godzina składania: 18.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2017 11:45
Data i godzina składania: 18.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 10.07.2017 10:08
Data i godzina składania: 14.07.2017 10:30
Data i godzina otwarcia: 14.07.2017 11:00

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wypełniacza do mas bitumicznych

Data i godzina umieszczenia: 11.07.2017 13:36
Data i godzina składania: 18.07.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.49.2017 na wykonanie 9 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.07.2017 14:14
Data i godzina składania: 21.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.49.2017 na wykonanie 9 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.502017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 17.07.2017 13:59
Data i godzina składania: 21.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.502017 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 18.07.2017 12:31
Data i godzina składania: 26.07.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.07.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.1.51.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 20.07.2017 10:54
Data i godzina składania: 26.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.07.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.1.51.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 24.07.2017 15:55
Data i godzina składania: 28.07.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.07.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 2715w, 2722w, 2713w w m. otwock, pogorzel, stara wieś (etap v: przebudowa dróg powiatowych nr 2715w w miejsc. pogorzel i otwock, gm. celestynów i otwock)

Data i godzina umieszczenia: 20.07.2017 13:48
Data i godzina składania: 04.08.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.08.2017 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 2715W, 2722W, 2713W W M. OTWOCK, POGORZEL, STARA WIEŚ.

Data i godzina umieszczenia: 26.07.2017 14:05
Data i godzina składania: 04.08.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.08.2017 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie remontu zatoki autobusowej na ul. Piłsudskiego w Józefowie.

Data i godzina umieszczenia: 28.07.2017 13:59
Data i godzina składania: 04.08.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.08.2017 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: " Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego

Data i godzina umieszczenia: 28.07.2017 14:08
Data i godzina składania: 07.08.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 07.08.2017 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu typu podwójna kabina.

Data i godzina umieszczenia: 01.08.2017 15:25
Data i godzina składania: 08.08.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 08.08.2017 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu typu podwójna kabina.)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykoanie prac brukarskich na terenie Powiatu Otwockiego.

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2017 08:50
Data i godzina składania: 11.08.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 11.08.2017 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykoanie prac brukarskich na terenie Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 5 700 000,00 PLN.

Data i godzina umieszczenia: 15.07.2017 14:59
Data i godzina składania: 22.08.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.08.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 5 700 000,00 PLN.)

Ogłoszenie o przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.

Data i godzina umieszczenia: 21.07.2017 10:00
Data i godzina składania: 16.08.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 26.07.2017 13:05
Data i godzina składania: 16.08.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2017 11:15

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2017 11:51
Data i godzina składania: 17.08.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.08.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2017 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2017 11:58
Data i godzina składania: 17.08.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.08.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2017 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na dostosowanie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków gmin powiatu otwockiego do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r..

Data i godzina umieszczenia: 04.08.2017 14:42
Data i godzina składania: 17.08.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.08.2017 11:50

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na dostosowanie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków gmin powiatu otwockiego do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r..)

Ogłoszenie o zamówieniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: " Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego

Data i godzina umieszczenia: 11.08.2017 14:06
Data i godzina składania: 21.08.2017 12:00
Data i godzina otwarcia: 21.08.2017 12:15

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 16.08.2017 14:21
Data i godzina składania: 23.08.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 23.08.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na organizację usług szkoleniowych w projekcie „Aktywni w życiu i pracy"

Data i godzina umieszczenia: 17.08.2017 15:11
Data i godzina składania: 25.08.2017 08:30
Data i godzina otwarcia: 25.08.2017 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu w procedurze otwartej na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 18.08.2017 14:12
Data i godzina składania: 28.08.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.08.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu w procedurze otwartej na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę naczepy niskopodwoziowej.

Data i godzina umieszczenia: 22.08.2017 16:01
Data i godzina składania: 01.09.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 01.09.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.

Data i godzina umieszczenia: 25.08.2017 13:27
Data i godzina składania: 11.09.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.09.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 13/3 obr. 5 w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 30.08.2017 11:23
Data i godzina składania: 7.09.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 7.09.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 13/3 obr. 5 w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac brukarskich

Data i godzina umieszczenia: 30.08.2017 15:25
Data i godzina składania: 06.09.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 06.09.2017 10:15

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.60.2017 na wykonanie 18 opertów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 31.08.2017 13:05
Data i godzina składania: 7.09.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 7.09.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.60.2017 na wykonanie 18 opertów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na organizację usług szkoleniowych w projekcie „Aktywni w życiu i pracy"

Data i godzina umieszczenia: 01.09.2017 15:46
Data i godzina składania: 12.09.2017 8:30
Data i godzina otwarcia: 12.09.2017 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją Zadania pn. Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku ul. Batorego 44.

Data i godzina umieszczenia: 18.09.2017 15:07
Data i godzina składania: 25.09.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.09.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją Zadania pn. Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku ul. Batorego 44.)

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę naczepy niskopodwoziowej.

Data i godzina umieszczenia: 20.09.2017 15:52
Data i godzina składania: 27.09.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 27.09.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r

Data i godzina umieszczenia: 22.09.2017 13:50
Data i godzina składania: 29.09.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.09.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2017 na wykonanie 2 opertów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 22.09.2017 13:53
Data i godzina składania: 03.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.10.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.64.2017 na wykonanie 2 opertów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2017 na wykonanie 5 opertów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 22.09.2017 13:59
Data i godzina składania: 03.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.10.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu S.AI.272.2.65.2017 na wykonanie 5 opertów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 26.09.2017 15:36
Data i godzina składania: 02.10.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 02.10.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 27.09.2017 11:25
Data i godzina składania: 04.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.10.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego

Data i godzina umieszczenia: 10.10.2017 13:52
Data i godzina składania: 25.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.10.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie prac brukarskich na terenie Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 16.10.2017 16:00
Data i godzina składania: 19.10.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.10.2017 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie prac brukarskich na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.68.2017 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2017 08:43
Data i godzina składania: 24.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.10.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.68.2017 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.67.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2017 08:51
Data i godzina składania: 24.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.10.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.67.2017 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na wymianę krawężnika

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2017 16:03
Data i godzina składania: 25.10.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 25.10.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.69.2017 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 19.10.2017 15:01
Data i godzina składania: 26.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.10.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.69.2017 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac brukarskich w miejscowości Józefów ul. 3-go Maja.

Data i godzina umieszczenia: 23.10.2017 15:17
Data i godzina składania: 26.10.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.10.2017 10:45

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac brukarskich brukarskich w miejscowości Izabela gmina Wiązowna.

Data i godzina umieszczenia: 23.10.2017 15:21
Data i godzina składania: 26.10.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.10.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na zakup pospółki

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2017 10:16
Data i godzina składania: 02.11.2017 12:00
Data i godzina otwarcia: 02.11.2017 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 23.10.2017 15:28
Data i godzina składania: 30.10.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.10.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Data i godzina umieszczenia: 24.10.2017 12:23
Data i godzina składania: 30.10.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.10.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 24.10.2017 13:07
Data i godzina składania: 03.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac brukarskich brukarskich w miejscowości Izabela gmina Wiązowna.

Data i godzina umieszczenia: 27.10.2017 14:54
Data i godzina składania: 03.11.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 03.11.2017 10:30

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę Kontenera

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.72.2017 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.10.2017 15:38
Data i godzina składania: 06.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.11.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.72.2017 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku z dnia 30.09.1961 r. sygn. I Ns 793/61

Data i godzina umieszczenia: 07.11.2017 15:39
Data i godzina składania: 14.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości objętej postanowieniem Sądu Powiatowego w Otwocku z dnia 30.09.1961 r. sygn. I Ns 793/61)

Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Data i godzina umieszczenia: 10.11.2017 13:02
Data i godzina składania: 16.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na naprawie klastra maszyn wirtualnych Proxmox w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku.

Data i godzina umieszczenia: 15.11.2017 12:40
Data i godzina składania: 17.11.2017 11:00

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.75.2017 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 13.11.2017 14:51
Data i godzina składania: 20.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.75.2017 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.

Data i godzina umieszczenia: 15.11.2017 15:22
Data i godzina składania: 22.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.

Data i godzina umieszczenia: 15.11.2017 15:29
Data i godzina składania: 22.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.11.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.

Data i godzina umieszczenia: 15.11.2017 15:34
Data i godzina składania: 22.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.11.2017 11:50

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją.)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., w celu wydania opinii o prawidłowości i rzetelności przedstawionego w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki

Data i godzina umieszczenia: 14.11.2017 13:33
Data i godzina składania: 30.11.2017 12:00
 

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., w celu wydania opinii o prawidłowości i rzetelności przedstawionego w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 187 gospodarstw domowych na terenie Powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 16.11.2017 15:35
Data i godzina składania: 24.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 187 gospodarstw domowych na terenie Powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni faktycznie zajętej pod drogę publiczną (powiatową) – ul. Narutowicza w Otwocku, stanowiącej działkę ew. nr 36 w obr. 175.

Data i godzina umieszczenia: 20.11.2017 10:31
Data i godzina składania: 28.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni faktycznie zajętej pod drogę publiczną (powiatową) – ul. Narutowicza w Otwocku, stanowiącej działkę ew. nr 36 w obr. 175.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 17 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją

Data i godzina umieszczenia: 20.11.2017 10:34
Data i godzina składania: 28.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.11.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 17 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją.

Data i godzina umieszczenia: 20.11.2017 10:40
Data i godzina składania: 28.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.11.2017 11:50

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 16 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Data i godzina umieszczenia: 20.11.2017 10:56
Data i godzina składania: 28.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.11.2017 12:00

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie 16 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych.

Data i godzina umieszczenia: 21.11.2017 15:54
Data i godzina składania: 30.11.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.11.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych.)

Ogłoszenie o przetargu Nr S.AI.272.2.85.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Data i godzina umieszczenia: 23.11.2017 15:34
Data i godzina składania: 01.12.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.12.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu Nr S.AI.272.2.85.2017 na wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

Ogłoszenie o przetargu Nr S.AI.272.2.86.2017 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

Data i godzina umieszczenia: 23.11.2017 15:34
Data i godzina składania: 01.12.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.12.2017 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu Nr S.AI.272.2.86.2017 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli kamiennej

Data i godzina umieszczenia: 11.12.2017 15:31
Data i godzina składania: 19.12.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.12.2017 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych

Data i godzina umieszczenia: 12.12.2017 15:16
Data i godzina składania: 21.12.2017 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.12.2017 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o przetargu na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych w otwocku, józefowie i karczewie

Data i godzina umieszczenia: 22.12.2017 12:45
Data i godzina składania: 29.12.2017 10:30
Data i godzina otwarcia: 29.12.2017 11:00

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę paliwa

Data i godzina umieszczenia: 22.12.2017 12:49
Data i godzina składania: 29.12.2017 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.12.2017 10:30

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044