Wyszukiwanie

Nawigacja

Powiat  /  - Starostwo  /  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI  /  

Treść storny

Audytor wewnętrzny: Justyna Matera

ul. Komunardów 10
Wejście D
05-402 Otwock
pok. 24

tel. (0-22) 788-15-35;
                  788-15-34;
                  788-15-37;
                  788-14-65;
                  779-62-56
wew. 366, 367

Do zadań stanowiska ds. Kontroli należy, w szczególności:

1)        sporządzanie corocznych planów kontroli;

2)   przeprowadzanie kontroli mających na celu ocenę badanej działalności w szczególności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;

3)        przeprowadzanie czynności sprawdzających mających na celu ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych;

4)        sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044