Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu prawe  /  Przetargi  /  Wyniki przetargów  /  2016  /  

Treść storny

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 187 goospodarstw domowych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse"

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-12-15 11:33)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 187 goospodarstw domowych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse")

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-11-21 09:25)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę gazu ziemnego.

Część I (PDF)
(dodano: 2016-11-15 14:16)
Część II (PDF)
(dodano: 2016-11-15 14:16)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę gazu ziemnego.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-11-15 14:10)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-11-08 15:39)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-10-24 10:07)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy do celów prawnych.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-10-20 13:09)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie nakładki asfaltowo-betonowej na drogach powiatowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-10-19 15:16)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na termomodernizację oraz remont centralnego ogrzewania w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-10-13 15:30)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek.

wynikiZ31136.pdf (PDF)
(dodano: 2016-10-11 13:29)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie remontu 8 pomieszczeń Wydziału Architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-10-11 11:28)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie remontu 8 pomieszczeń Wydziału Architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek ew. nr 212/2 – część, 219/3, 212, 610/11, 612 obr. Piotrowice gm. Karczew objętych księgą wieczystą numer WA1O/00012149/2 oraz decyzjami nr ZGT-8221-W-7/78 z dnia 18.12.1978r.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-10-05 14:59)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dawnych działek ew. nr 212/2 – część, 219/3, 212, 610/11, 612 obr. Piotrowice gm. Karczew objętych księgą wieczystą numer WA1O/00012149/2 oraz decyzjami nr ZGT-8221-W-7/78 z dnia 18.12.1978r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-09-28 15:14)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego.)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-09-26 12:12)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-09-14 14:19)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie wielobranżowych robót budowlano - instalacyjnych budynku przy ulicy Ujejskiego 14.

Informacja o otwarciu ofert na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej.

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku przy ul. Wąskiej.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-08-18 12:23)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku przy ul. Wąskiej.)

Ogószenie o wyniku przetargu na przygotowanie mapy przeglądowej ...

wynikiZ23.pdf (PDF)
(dodano: 2016-08-16 15:49)

drukuj (Ogószenie o wyniku przetargu na przygotowanie mapy przeglądowej ...)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-08-11 13:17)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie i obsługę kredytu.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-08-04 11:22)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy podziału nieruchomości oraz wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-07-27 15:15)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie mapy podziału nieruchomości oraz wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostosowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-07-25 12:23)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostosowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.)

Ogłoszenie o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych wolnych od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieregenerowanych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-07-19 12:39)

drukuj (Ogłoszenie o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych wolnych od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieregenerowanych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17.

Treść ogłoszenia (PNG)
(dodano: 2016-07-12 13:06)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-07-08 11:54)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o unieważnieniu czynności powtórzenia wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-07-06 15:41)

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu czynności powtórzenia wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-06-29 14:37)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-06-27 11:10)

drukuj (Ogłoszenie o ponownym wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków gmin powiatu otwockiego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-06-27 11:02)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostosowanie danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków gmin powiatu otwockiego)

Unieważnienie wyników przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-06-14 11:38)

drukuj (Unieważnienie wyników przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych wolnych od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieregenerowanych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksyu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-06-09 09:54)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych wolnych od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieregenerowanych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksyu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.)

Ogłoszenie o wyniku przetragu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-05-20 12:46)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi dostępu do internetu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-05-19 13:52)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na świadczenie usługi dostępu do internetu)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-05-09 13:26)

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-05-02 15:17)

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-04-19 15:11)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetragu na wykonanie mapy do celów prawnych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-04-18 14:48)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetragu na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na: Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17- docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-04-14 11:33)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na: Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17- docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej.)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na świadczenie usług pocztowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-04-11 14:42)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-04-08 15:02)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-04-01 13:12)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości)

Ogłoszenie o wyborze oferenta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-03-14 13:42)

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferenta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-03-14 13:39)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-03-14 13:38)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-03-02 13:10)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup zamiatarki chodnikowej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-02-26 12:40)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-02-18 14:48)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-02-17 11:09)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-02-17 11:07)

drukuj (Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości)

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-02-05 13:51)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o wyniku przetargu sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego w Otwocku na 2016 r.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2016-01-27 13:48)

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego w Otwocku na 2016 r.)

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Ujejskiego 14 z przeznaczeniem na Dom dla Dzieci w Otwocku

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044