Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu prawe  /  Przetargi  /  Informacja z otwarcia ofert  /  

Treść storny

Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa - oleju napędowego oraz dostawę oleju napędowego grzewczego.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2018-01-02 15:32)

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa - oleju napędowego oraz dostawę oleju napędowego grzewczego.)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywna dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych „ tablic rejestracyjnych.

Informacja z otwarcia ofert (PDF)
(dodano: 2017-12-21 14:44)

drukuj (Informacja z otwarcia ofert w przetargu SAI.272.1.9.2017 na wykonanie i sukcesywna dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia róznego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz odbiór i utylizacja „ starych „ tablic rejestracyjnych.)

Informacja z otwarcia ofert na dostawę soli kamiennej drogowej gruboziarnistej nie zbrylającej się do posypywania nawierzchni dróg - sól kamienna gat. DR. w ilosci 2000 ton

Informacja z otwarcia ofert (PDF)
(dodano: 2017-12-20 14:39)

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na dostawę soli kamiennej drogowej gruboziarnistej nie zbrylającej się do posypywania nawierzchni dróg - sól kamienna gat. DR. w ilosci 2000 ton)

Informacja z otwarcia ofert na zakup pospółki

Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF)
(dodano: 2017-11-02 15:05)

Informacja z otwarcia ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków Powiatu Otwockiego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-10-25 15:48)

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków Powiatu Otwockiego)

Informacja z otwarcia ofert przetargu na organizację usług szkoleniowych w projekcie „Aktywni w życiu i pracy"

Informacja z otwarcia przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-09-11 14:30)

drukuj (Informacja z otwarcia przetargu na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44.)

Informacja z otwarcia ofert na organizację usług szkoleniowych w projekcie „Aktywni w życiu i pracy"

Informacja o otwarciu ofert Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 5.700.000,00 PLN.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-08-22 15:41)

drukuj (Informacja o otwarciu ofert Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 5.700.000,00 PLN.)

Informacja o otwarciu ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km. 0+000 do km 1 +708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-08-21 15:28)

Informacja o otwarciu ofert na : „Modernizacja - Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44”

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-08-16 15:24)

drukuj (Informacja o otwarciu ofert na : „Modernizacja - Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44”)

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-08-04 15:10)

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś.)

Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.1.5.2017 na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-07-27 15:26)

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.1.5.2017 na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.)

Informacja z otwarcia ofert przetargu na przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 2715w, 2722w, 2713w w m. otwock, pogorzel, stara wieś (etap v: przebudowa dróg powiatowych nr 2715w w miejsc. pogorzel i otwock, gm. celestynów i otwock)”

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-07-18 14:57)

Informacja o otwarciu ofert na rozbudowę ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowę odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km. 0+000 do km 1 +708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki. Nr ZDP/P-08/2017

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-07-06 15:07)

Informacja o otwarciu ofert na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44 nr SAI.272.1.3.2017

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-07-05 15:17)

drukuj (Informacja o otwarciu ofert na Modernizację Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44 nr SAI.272.1.3.2017)

Informacja o otwarciu ofert na przebudowę drogi powiatowej Nr 2717W polegająca na dobudowie chodnika

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-06-20 12:49)

drukuj (Informacja o otwarciu ofert na przebudowę drogi powiatowej Nr 2717W polegająca na dobudowie chodnika)

Informacja o otwarciu ofert na budowę chodnika w Czarnówce

Informacja o otwarciu ofert.pdf (PDF)
(dodano: 2017-04-25 14:05)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-04-24 15:17)

Informacja z otwarcia ofert na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2713w w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-04-19 15:17)

Informacja z otwarcia ofert na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-04-05 14:09)

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-03-31 13:15)

Zestawienie złozonych ofert w przetargu na Inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego ...

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie 41 punktów alarmowych

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie 41 punktów alarmowych)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044