Wyszukiwanie

Nawigacja

ARCHIWUM BIP  /  Przetargi - zawarte umowy  /  

Treść storny

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy budynku siedziby Starostwa Powiatowego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości położonej w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości położonej w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę artykułów biurowych i papieru

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę artykułów biurowych i papieru)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową prawa własności gruntów i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową prawa własności gruntów i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz części wspólnej budynku położonego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz części wspólnej budynku położonego w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę bonów towarowych w formie papierowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę bonów towarowych w formie papierowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wartości rynkowej nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wartości rynkowej nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej 1 lokalu mieszkalnego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej 1 lokalu mieszkalnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot.ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości. )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 sprzętu komputerowego i oprogramowania

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2010-12-20 16:54, ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 10:53)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 sprzętu komputerowego i oprogramowania)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011r.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2011r.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczenie przesyłek do 50g opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczenie przesyłek do 50g opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I –go pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I –go pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na bankową obsługę budżetu powiatu otwockiego, powiatowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na bankową obsługę budżetu powiatu otwockiego, powiatowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie części prac scaleniowych na obiekcie wieś Regut gmina Celestynów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie części prac scaleniowych na obiekcie wieś Regut gmina Celestynów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 2724W w miejscowościach Karczew i Janów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 2724W w miejscowościach Karczew i Janów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową – ul. Poniatowskiego w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową – ul. Poniatowskiego w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia , poprzez pozbawienie prawa własności do działki ew. nr ¾ o pow. 90m2 z obr 42 w Otwocku

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia , poprzez pozbawienie prawa własności do działki ew. nr ¾ o pow. 90m2 z obr 42 w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową miesięcznej stawki czynszu.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową miesięcznej stawki czynszu.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup Netbooków-15 sztuk z nadrukiem.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup Netbooków-15 sztuk z nadrukiem.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej w pełnej treści.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej w pełnej treści.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa w Otwocku ul. Górna 13

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa w Otwocku ul. Górna 13)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego.)

Informacja o zawarciu umowy na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obrębów Zakręt i Góraszka gmina Wiązowna

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obrębów Zakręt i Góraszka gmina Wiązowna)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętej pod drogę publiczną)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup bonów towarowych w formie papierowej.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup bonów towarowych w formie papierowej.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie map do celów prawnych rozliczających nieruchomości w stosunku do ewidencji gruntów.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie map do celów prawnych rozliczających nieruchomości w stosunku do ewidencji gruntów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie analiz geodezyjno – prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie analiz geodezyjno – prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy Wykonanie żelbetonowego biegu schodów zewnętrznych, przebudowa podejść pod żeliwne rury deszczowe, ocieplenie kominów pod dachem i wymiana czapek kominów, wymiana instalacji odgromowej budynku.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy Wykonanie żelbetonowego biegu schodów zewnętrznych, przebudowa podejść pod żeliwne rury deszczowe, ocieplenie kominów pod dachem i wymiana czapek kominów, wymiana instalacji odgromowej budynku.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup systemu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku do obsługi księgowo-finansowej, kadrowo płacowej oraz majątku trwałego. Wraz z wdrożeniem systemu i szkoleniem pracowników w zakresie obsługi systemu

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup systemu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Otwocku do obsługi księgowo-finansowej, kadrowo płacowej oraz majątku trwałego. Wraz z wdrożeniem systemu i szkoleniem pracowników w zakresie obsługi systemu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2011-12-09 11:53, ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 10:10)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym uŜytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2011-12-12 13:28, ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 10:08)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym uŜytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2012 r.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-01-31 15:07, ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 10:18)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Starostwa Powiatowego na 2012 r.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy wykonanie mapy połączenia oraz analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku, oraz wykonaniu dokumentacji geodezyjno – prawnej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-02-14 12:42, ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 10:19)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy wykonanie mapy połączenia oraz analizy geodezyjno – prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku, oraz wykonaniu dokumentacji geodezyjno – prawnej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-02-14 12:43, ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 10:19)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-02-15 15:25, ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 10:19)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-02-22 14:02, ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 10:19)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 materiałów biurowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-02-28 10:30, ostatnia modyfikacja: 2012-02-28 10:30)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 materiałów biurowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości objętych inwestycjami drogowymi.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości objętych inwestycjami drogowymi.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”.

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-04-11 12:05)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych rozliczającej powierzchnię nieruchomości położonej w Warszawie

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-04-16 13:24, ostatnia modyfikacja: 2012-04-16 13:25)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych rozliczającej powierzchnię nieruchomości położonej w Warszawie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-04-25 13:02, ostatnia modyfikacja: 2012-04-25 13:02)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-04-27 10:54)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup sprzętu komputerowego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-05-22 16:01, ostatnia modyfikacja: 2012-05-23 08:26)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-06-01 13:47)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-06-06 11:34, ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 12:25)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-06-18 14:17)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-06-26 13:11, ostatnia modyfikacja: 2012-06-27 13:29)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia jednorazowego oraz rocznego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-06-27 13:29)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej budynku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-07-04 15:48, ostatnia modyfikacja: 2012-07-18 09:53)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej budynku.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach Powiatu Otwockiego oraz Skarbu Państwa - Starosty Otwockiego"

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-07-31 15:26, ostatnia modyfikacja: 2012-07-31 15:27)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach Powiatu Otwockiego oraz Skarbu Państwa - Starosty Otwockiego")

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-08-03 14:26, ostatnia modyfikacja: 2012-08-03 14:27)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-08-03 14:29, ostatnia modyfikacja: 2012-08-03 14:31)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości z projektowanym podziałem

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-08-28 09:43)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości z projektowanym podziałem)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-09-04 15:55, ostatnia modyfikacja: 2012-09-04 15:55)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-09-13 08:43)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-10-25 12:19, ostatnia modyfikacja: 2012-10-25 12:57)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 470 szt. komputerów przenośnych - laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych oraz analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych oraz analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-13 12:16)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Józefowa

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-13 12:18)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Józefowa)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-21 12:51)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.)

Informacja o zawarciu umowy na świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla 470 stanowisk komputerowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-26 10:55)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na świadczenie usług stałego dostępu do internetu dla 470 stanowisk komputerowych)

Informacja o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-27 13:07)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości z terenu Józefowa i Otwocka.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-29 12:42)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości z terenu Józefowa i Otwocka.)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Gminy Wiązowna.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-11-30 12:09)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Gminy Wiązowna.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-12-05 13:31)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 16 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości z terenu Otwocka)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych z terenu Powiatu Otwockiego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-12-05 13:33)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych z terenu Powiatu Otwockiego)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-12-07 10:44)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie 11 operatów szacunkowych dla celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości z terenu Otwocka.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2012-12-17 12:31)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-01-18 14:09)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 470 Beneficjentów Ostatecznych

Treść ogłoszenia (DOC)
(dodano: 2013-01-30 15:34)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 470 Beneficjentów Ostatecznych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-02-05 12:39)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-02-07 13:53)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie gmin Kołbiel, Otwock, Józefów.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-02-11 13:20)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie gmin Kołbiel, Otwock, Józefów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-03-15 11:53)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-04-10 15:47)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-04-22 12:36)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów dotyczącego dz. 1459/3 i 1471 w obrębie Osieck gm. Osieck.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-04-24 13:05)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie opracowania do usunięcia błędów w ewidencji gruntów dotyczącego dz. 1459/3 i 1471 w obrębie Osieck gm. Osieck.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00PLN

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-04-25 15:56)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00PLN)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych

Treść ogłoszenia (DOC)
(dodano: 2013-04-29 12:48)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-07-08 14:21, ostatnia modyfikacja: 2013-07-08 14:22)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z terenu Powiatu Otwockiego stanowiących własność Skarbu Państwa

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-07-08 14:23)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z terenu Powiatu Otwockiego stanowiących własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajetych pod drogi publiczne z terenu gminy Otwock oraz gminy Józefów.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-07-17 12:04, ostatnia modyfikacja: 2013-07-23 15:31)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajetych pod drogi publiczne z terenu gminy Otwock oraz gminy Józefów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej lokalu połozonego w budynku przy ulicy Andriollego 80 w Otwocku.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-07-23 15:30)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej lokalu połozonego w budynku przy ulicy Andriollego 80 w Otwocku.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego - w szczególności: m. Otwock, m. Karczew, m. Józefów.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-08-01 15:52)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Otwockiego - w szczególności: m. Otwock, m. Karczew, m. Józefów.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-08-07 12:34)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-08-14 15:13, ostatnia modyfikacja: 2013-08-14 15:14)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-09-09 15:52, ostatnia modyfikacja: 2013-09-09 15:54)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni w stosunku do aktualnych danych zawartych w ewidencji gruntów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-09-24 14:53)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych)

Informacja o zawarciu umowy na zakup 2 szt - laptopów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-09-24 14:54)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na zakup 2 szt - laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających 1. wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 2. wartość nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-09-30 14:30)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających 1. wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 2. wartość nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-10-22 16:01)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błędów w ewidencji gruntów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-10-30 12:14)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości położnych w gminach: Sobienie Jeziory, Otwocku, Celestynowie, Kobieli, Józefowie, Karczewie

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-10-31 14:51, ostatnia modyfikacja: 2013-11-20 09:23)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie analiz geodezyjno-prawnych dla nieruchomości położnych w gminach: Sobienie Jeziory, Otwocku, Celestynowie, Kobieli, Józefowie, Karczewie)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na kompleksowe ubezpieczenie 470 szt. laptopów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-11-06 09:32)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na kompleksowe ubezpieczenie 470 szt. laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gminy Kołbiel

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-11-08 09:53)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z terenu gminy Kołbiel)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-11-18 16:39, ostatnia modyfikacja: 2013-11-18 17:00)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 6 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci zajętych pod drogi publiczne

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-11-18 16:52, ostatnia modyfikacja: 2013-11-18 17:01)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci zajętych pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usuniecia błędów w ewidencji gruntów dotyczące dz. ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/i i 121/6

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-11-18 16:48, ostatnia modyfikacja: 2013-11-18 17:02)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usuniecia błędów w ewidencji gruntów dotyczące dz. ewidencyjnych 121/1, 121/2, 121/i i 121/6)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błedów w ewidencji gruntów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-11-18 16:44, ostatnia modyfikacja: 2013-11-18 17:02)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie do usunięcia błedów w ewidencji gruntów )

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości położonych w Józefowie, Karczewie, Otwocku

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-12-02 14:11, ostatnia modyfikacja: 2013-12-02 14:11)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości położonych w Józefowie, Karczewie, Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia Powiatu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-12-10 11:44)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na ubezpieczenie mienia Powiatu)

Informacja o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2013-12-30 11:46)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dokumentację projektową dla zadania "Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ulicy Pułaskiego 7b"

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-01-17 15:00)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dokumentację projektową dla zadania "Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ulicy Pułaskiego 7b")

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-01-29 10:52)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę papieru)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na bezgotówkowy zakup paliwa

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-02-03 13:43, ostatnia modyfikacja: 2014-02-03 13:51)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na bezgotówkowy zakup paliwa)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-02-03 13:52)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-02-17 12:39, ostatnia modyfikacja: 2014-02-17 12:40)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-02-24 15:30)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-03-03 15:40)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 18 operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-03-03 15:41)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 18 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-03-05 13:30)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-03-07 12:47)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 22 operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-03-13 11:45)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie 22 operatów szacunkowych)

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-04-04 12:10)

drukuj (Informacja o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-04-15 10:56)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku usług pocztowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-05-12 11:17)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 25 szt. laptopów

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-05-23 11:44)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 25 szt. laptopów)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-06-18 11:21)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów biurowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę budynku mieszkalnego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-04 11:29)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę budynku mieszkalnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na konwersję numerycznej mapy zasadniczej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-08 09:57)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na konwersję numerycznej mapy zasadniczej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-09 12:43)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-09 12:48)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku mieszkalnego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-09 14:55)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonywanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-21 11:11)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową na potrzeby sprzedaży nieruchomości.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-21 11:15)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową na potrzeby sprzedaży nieruchomości.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-24 13:45, ostatnia modyfikacja: 2014-07-24 13:46)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 8 szt. laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu do 31.12.2015 r.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-07-29 12:51)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i konfigurację 8 szt. laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu do 31.12.2015 r.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-03 12:11)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-08 18:03)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-17 12:34)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-22 12:15)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-23 09:51)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-23 13:51)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-26 15:22)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-26 15:23)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na transformację istniejących baz danych, analizę istniejących baz danych, harmonizację wszystkich baz danych graficznych.

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-09-30 10:20)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na transformację istniejących baz danych, analizę istniejących baz danych, harmonizację wszystkich baz danych graficznych.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatow szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-01 14:20)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatow szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-08 09:39)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-10 09:28)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wskazanie i oznaczenie (stabilizacja słupkami granicznymi) w terenie granic nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-15 13:19)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wskazanie i oznaczenie (stabilizacja słupkami granicznymi) w terenie granic nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-17 12:47)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości objętej decyzją o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-20 15:12)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości objętej decyzją o wywłaszczeniu i odszkodowaniu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-21 10:26)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-22 10:59)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-23 12:19)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Otwocku przy ul. Myśliwskiej

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-24 11:22)

drukuj (Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Otwocku przy ul. Myśliwskiej)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044