Wyszukiwanie

Nawigacja

Menu prawe  /  Przetargi  /  Przetargi  /  Archiwum  /  2011  /  

Treść storny

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości i operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego.

Data i godzina umieszczenia: 26.01.2011 11:16
Data i godzina składania: 01.02.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 01.02.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości i operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego. )

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie

Data i godzina umieszczenia: 03.02.2011 10:36
Data i godzina składania: 08.02.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 08.02.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie)

Zaproszenie do składania ofert w konkursie na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz prowadzenie całodobowego parkingu.

Data i godzina umieszczenia: 25.01.2011 10:12
Data i godzina składania: 10.02.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 10.02.2011 11:30

drukuj (Zaproszenie do składania ofert w konkursie na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz prowadzenie całodobowego parkingu.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.

Data i godzina umieszczenia: 09.03.2011 12:14
Data i godzina składania: 15.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.03.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości

Data i godzina umieszczenia: 09.03.2011 12:16
Data i godzina składania: 15.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.03.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 10.03.2011 10:02
Data i godzina składania: 15.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.03.2011 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia rocznego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę ciągnika

Data i godzina umieszczenia: 11.03.2011 15:32
Data i godzina składania: 21.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 21.03.2011 10:30

Ogłoszenie o przetragu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2011 12:01
Data i godzina składania: 29.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.03.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetragu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2011 12:01
Data i godzina składania: 29.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.03.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę farby drogowej

Data i godzina umieszczenia: 22.03.2011 14:23
Data i godzina składania: 30.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.03.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na dostawę kruszyw.

Data i godzina umieszczenia: 24.03.2011 11:43
Data i godzina składania: 31.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 31.03.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę asfaltu drogowego.

Data i godzina umieszczenia: 24.03.2011 11:53
Data i godzina składania: 31.03.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 31.03.2011 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mączki wapiennej.

Data i godzina umieszczenia: 24.03.2011 12:40
Data i godzina składania: 04.04.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego.

Data i godzina umieszczenia: 24.03.2011 12:46
Data i godzina składania: 04.04.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.04.2011 11:00

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej

Data i godzina umieszczenia: 31.03.2011 13:19
Data i godzina składania: 06.04.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 06.04.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 07.04.2011 15:19
Data i godzina składania: 12.04.2011 12:00

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2771W ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie

Data i godzina umieszczenia: 07.04.2011 15:55
Data i godzina składania: 12.04.2011 12:00

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 13.04.2011 14:35
Data i godzina składania: 18.04.2011 12:00

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 19.04.2011 13:19
Data i godzina składania: 27.04.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wymianę i modernizację instalacji elektrycznych.

Data i godzina umieszczenia: 13.04.2011 14:02
Data i godzina składania: 04.05.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.05.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wymianę i modernizację instalacji elektrycznych.)

Ogłoszenie o przetargu: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK

Data i godzina umieszczenia:15.04.2011 15:37
Data i godzina składania: 10.05.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 10.05.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego

Data i godzina umieszczenia: 10.05.2011 09:02
Data i godzina składania: 17.05.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 17.05.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa użytkowania wieczystego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla 25 dróg powiatowych w gminach Celestynów i Wiązowna na terenie powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 10.05.2011 15:11
Data i godzina składania: 16.05.2011 12:00

Ogłoszenie o przetargu na dostawę pionowych znaków drogowych

Data i godzina umieszczenia: 10.05.2011 15:13
Data i godzina składania: 16.05.2011 12:00

Ogłoszenie o przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

Data i godzina umieszczenia: 11.05.2011 13:39
Data i godzina składania: 24.05.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 24.05.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 13.05.2011 14:09
Data i godzina składania: 19.05.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.05.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na I. wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.

Data i godzina umieszczenia: 13.05.2011 14:13
Data i godzina składania: 19.05.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.05.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na I. wykonanie 7 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.)

Ogłoszenie o przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

Data i godzina umieszczenia: 01.06.2011 10:39
Data i godzina składania: 09.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 09.06.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2011 08:39
Data i godzina składania: 15.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.06.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przeliczenia współrzędnych płaskich osnowy poziomej i wysokościowej Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na ul. Kołłątaja w Otwocku.

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2011 15:39
Data i godzina składania: 15.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.06.2011 10:30

 

Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2011 10:32
Data i godzina składania: 22.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 22.06.2011 10:30

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń biurowych I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę mostu na ul. Kraszewskiego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 10.06.2011 14:46
Data i godzina składania: 27.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 27.06.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2011 12:09
Data i godzina składania: 21.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 21.06.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.)

Ogłoszenie o przetargu na pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej

Data i godzina umieszczenia: 17.06.2011 10:39
Data i godzina składania: 28.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 28.06.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na pośrednictwo przy dokonaniu transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia

Data i godzina umieszczenia: 20.06.2011 12:34
Data i godzina składania: 29.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.06.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

Data i godzina umieszczenia: 20.06.2011 12:46
Data i godzina składania: 29.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.06.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ MOSTU NA RZECE ŚWIDER W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2765W – UL. KOŁŁĄTAJA W OTWOCKU.

Data i godzina umieszczenia: 21.06.2011 10:59
Data i godzina składania: 28.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 28.06.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu na zakup paliwa – oleju napędowego

Data i godzina umieszczenia: 21.06.2011 14:39
Data i godzina składania: 29.06.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.06.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) dla zadania: przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2762W – ul. Kraszewskiego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 30.06.2011 15:25
Data i godzina składania: 05.07.2011 10:00

Ogłoszenie o przetargu na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 08.07.2011 13:39
Data i godzina składania: 19.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.07.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na usunięcie pojazdów oraz jego elementów z drogi i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 i 2 na obszarze Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu dostawczego

Data i godzina umieszczenia: 11.07.2011 12:07
Data i godzina składania: 18.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 18.07.2011 10:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.

Data i godzina umieszczenia: 14.07.2011 10:53
Data i godzina składania: 20.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.07.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na Wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Data i godzina umieszczenia: 20.07.2011 12:32
Data i godzina składania: 26.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.07.2011 11:00

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na Wykonanie operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego.

Data i godzina umieszczenia: 20.07.2011 12:26
Data i godzina składania: 26.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.07.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego.)

Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów oraz na przebudowę pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby administracji oraz wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku Domu Dziecka.

Data i godzina umieszczenia: 14.07.2011 17:02
Data i godzina składania: 22.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 22.07.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów oraz na przebudowę pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby administracji oraz wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku Domu Dziecka.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWOPIS, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.

Data i godzina umieszczenia: 14.07.2011 08:20
Data i godzina składania: 21.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWOPIS, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości.

Data i godzina umieszczenia: 18.07.2011 17:02
Data i godzina składania: 26.07.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.07.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości rynkowej nieruchomości.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów sacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 26.07.2011 14:39
Data i godzina składania: 02.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 02.08.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów sacunkowych)

Wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 02.08.2011 13:39
Data i godzina składania: 16.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2011 10:30

drukuj (Wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądów rozszerzonych 7 obiektów mostowych, przeglądów podstawowych 20 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych 116 przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu otwockiego.

Data i godzina umieszczenia: 04.08.2011 15:52
Data i godzina składania: 12.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 12.08.2011 10:30 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądów rozszerzonych 7 obiektów mostowych, przeglądów podstawowych 20 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych 116 przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu otwockiego.)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszyw

Data i godzina umieszczenia: 18.08.2011 13:52
Data i godzina składania: 25.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 25.08.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWOPIS, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.

Data i godzina umieszczenia: 19.08.2011 14:08
Data i godzina składania: 30.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.08.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie kontroli gleboznawczej, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWOPIS, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.)

Ogłoszenie o przetargu na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej w pełnej treści.

Data i godzina umieszczenia: 19.08.2011 14:10
Data i godzina składania: 30.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.08.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na aktualizację i wykonanie mapy zasadniczej w pełnej treści.)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na zakup Netbooków-15 sztuk z nadrukiem.

Data i godzina umieszczenia: 24.08.2011 11:50
Data i godzina składania: 31.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 31.08.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej na zakup Netbooków-15 sztuk z nadrukiem.)

Ogłoszenie o przetargu na aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock

Data i godzina umieszczenia: 19.08.2011 14:12
Data i godzina składania: 30.08.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.08.2011 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na aktualizacji mapy zasadniczej w pełnej treści prowadzonej w systemie EWMAPA dla części miasta Otwock)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie

Data i godzina umieszczenia: 26.08.2011 12:09
Data i godzina składania: 02.09.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 02.09.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych rozliczającej powierzchnię gruntu zajętego pod drogę publiczną położonego w Józefowie)

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego złotówkowego .

Data i godzina umieszczenia: 04.08.2011 12:25
Data i godzina składania: 13.09.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.09.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego złotówkowego .)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

Data i godzina umieszczenia: 13.09.2011 09:41
Data i godzina składania: 22.09.2011 12:00
Data i godzina otwarcia: 22.09.2011 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 14.09.2011 13:16
Data i godzina składania: 22.09.2011 12:00
Data i godzina otwarcia: 22.09.2011 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych )

Ogłoszenie o przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2771W – ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie.

Data i godzina umieszczenia: 16.09.2011 15:41
Data i godzina składania: 30.09.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.09.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2771W – ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie.)

Ogłoszenie o przetargu na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2771W – ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie.

Data i godzina umieszczenia: 23.09.2011 15:41
Data i godzina składania: 30.09.2011 10:00
 

Ogłoszenie o przetargu na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2771W – ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie.

Data i godzina umieszczenia: 03.10.2011 15:54
Data i godzina składania: 05.10.2011 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na wykonanie aktualizacji ewidencji i fotorejestracji dróg powiatowych w zakresie inwentaryzacji danych drogowych wraz z wprowadzeniem danych do systemu SIBView5

Data i godzina umieszczenia: 07.09.2011 14:38

Ogłoszenie o przetargu na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3

Data i godzina umieszczenia: 03.10.2011 12:10
Data i godzina składania: 18.10.2011 10:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3)

Ogłoszenie o przetagu na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8

Data i godzina umieszczenia: 03.10.2011 11:45
Data i godzina składania: 18.10.2011 10:30
 

drukuj (Ogłoszenie o przetagu na Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 10.10.2011 15:01
Data i godzina składania: 17.10.2011 09:30
Data i godzina otwarcia: 17.10.2011 10:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWMAPA, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.

Data i godzina umieszczenia: 12.10.2011 13:55
Data i godzina składania: 20.10.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.10.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacji operatu ewidencyjnego w systemie EWMAPA, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.10.2011 13:59
Data i godzina składania: 20.10.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.10.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 13.10.2011 09:46
Data i godzina składania: 20.10.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.10.2011 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 25.10.2011 14:24
Data i godzina składania: 02.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 02.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 28.10.2011 09:14
Data i godzina składania: 4.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 4.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 28.10.2011 09:31
Data i godzina składania: 4.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 4.11.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie

Data i godzina umieszczenia: 26.10.2011 10:15
Data i godzina składania: 03.11.2011 11:30
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

Data i godzina umieszczenia: 04.11.2011 14:17
Data i godzina składania: 10.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 10.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w procedurze otwartej na wykonanie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.)

Ogłoszenie o przetargu na zakup bonów towarowych w formie papierowej o łącznej wartości 61.140 PLN.

Data i godzina umieszczenia: 07.11.2011 14:08
Data i godzina składania: 15.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na zakup bonów towarowych w formie papierowej o łącznej wartości 61.140 PLN.)

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Data i godzina umieszczenia: 18.10.2011 09:24
Data i godzina składania: 24.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 24.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 4.586.193, 00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.)

  • data wytworzenia: 2011.11.18
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-11-18 12:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-09 08:38

drukuj ()

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową.

Data i godzina umieszczenia: 16.11.2011 11:51
Data i godzina składania: 25.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 25.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową majątku pozostającego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku dla potrzeb przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie map do celów prawnych.

Data i godzina umieszczenia: 21.11.2011 11:35
Data i godzina składania: 30.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie map do celów prawnych.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej

Data i godzina umieszczenia: 21.11.2011 11:38
Data i godzina składania: 30.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.11.2011 10:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analiz geodezyjno – prawnych

Data i godzina umieszczenia: 21.11.2011 11:38
Data i godzina składania: 30.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.11.2011 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analiz geodezyjno – prawnych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości

Data i godzina umieszczenia: 23.11.2011 12:57
Data i godzina składania: 28.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 28.11.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli drogowej

Data i godzina umieszczenia: 23.11.2011 13:17
Data i godzina składania: 30.11.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.11.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu na Budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na Dom dla Dzieci -placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Data i godzina umieszczenia: 25.11.2011 15:17
Data i godzina składania: 12.12.2011 09:00
Data i godzina otwarcia: 12.12.2011 09:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na Dom dla Dzieci -placówki Opiekuńczo-Wychowawczej)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 13.12.2011 15:17
Data i godzina składania: 16.12.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 16.12.2011 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości położonej przy ul. Górnej w Otwocku )

Ogłoszenie o przetargu na konserwację sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach dróg powiatowych w Otwocku, Józefowie i Karczewie

Data i godzina umieszczenia: 20.12.2011 11:38
Data i godzina składania: 27.12.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 27.12.2011 10:30

Ogłoszenie o przetargu na zakup paliwa – oleju napędowego

Data i godzina umieszczenia: 20.12.2011 11:45
Data i godzina składania: 27.12.2011 10:00
Data i godzina otwarcia: 27.12.2011 11:00

Ogłoszenie o przetargu na Budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na Dom dla Dzieci -placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Data i godzina umieszczenia: 19.12.2011 14:44
Data i godzina składania: 3.01.2012 9:00
Data i godzina otwarcia: 3.01.2012 9:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na Budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na Dom dla Dzieci -placówki Opiekuńczo-Wychowawczej)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044