Wyszukiwanie

Nawigacja

Zarząd Powiatu  /  - Uchwały Zarządu  /  Uchwały Zarządu III Kadencji  /  2007  /  

Treść storny

 

Uchwała Nr LXXXVIII/51/07 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pana Emila Zadrożnego dyrektora Powiatowego Gimnazjum Nr 21 przy Ognisku „Świder” w Otwocku, ul. Mickiewicza.

Uchwała Nr LXXXVII/51/07 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

UCHWAŁA Nr LXXXVI/51/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr LXXXV/50/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwałonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr LXXXIV/49/07 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie umorzenia naleŻności za wyŻywienie byłych wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7.

UCHWAŁA Nr LXXXIII/49/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007

Uchwała Nr LXXXII/48/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwałonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr LXXXI/47/07 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do realizacji programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” zgodnie z Porozumieniem Nr 9/7/2007 zawartym dnia 18 września 2007r.

Uchwała Nr LXXX/47/07 Uchwała w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Nr 69/X/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r

Uchwała Nr LXXIX/47/07 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

UCHWAŁA Nr LXXVIII/47/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

UCHWAŁA Nr LXXVII/47/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007

UCHWAŁA NR LXXV/45/07 Uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr LXXIV/44/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

UCHWAŁA Nr LXXIII/43/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

UCHWAŁA Nr LXXII/41/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/40/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr LXX/40/07 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia ul. Szymanowskiej w Warszawie do kategorii dróg powiatowych

Uchwała Nr LXIX/40/2007 w sprawie: wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych powiatu otwockiego.

UCHWAŁA Nr LXVIII/39/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr LXVII/39/07 Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego

UCHWAŁA Nr LXVI/38/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

UCHWAŁA Nr LXV/37/07 Uchwała w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr LXIV/37/07 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu Garwolińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej na terenie Powiatu Garwolińskiego

UCHWAŁA Nr LXIII/37/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

UCHWAŁA Nr LXII/36/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr LXI/36/07 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

UCHWAŁA Nr LX/35/07 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2007 roku.

Załacznik do uchwały Nr LX/35/07 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2007 roku

UCHWAŁA Nr LIX/35/07 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała LVIII/34/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

UCHWAŁA Nr LVII/34/07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego nr VI/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr LVI/34/07 Uchwała w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

UCHWAŁA Nr LV/31/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007

Uchwała Nr LIV/30/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr LIII/30/07 Uchwała w sprawie: powierzenia Panu Czesławowi Woszczykowi stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.

Uchwała Nr LII/30/07 w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Matoskowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.

Uchwała Nr LI/30/07 Uchwała w sprawie ustalenia ceny samodzielnego lokalu użytkowego – lecznicy weterynaryjnej.

Uchwała Nr L/30/07 Uchwała w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w Otwocku nr 353/L/2006 z dnia 27 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i garaży wraz z udziałami w nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku.

Uchwała Nr XLIX/29/07 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Pardyak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XLVI/29/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr XLV/29/07 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XII/5/07 z dnia 16.01.2007 r. dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2007 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwaly Nr XLV/29/07 Roczny Plan Kontroli Finansowej - Instytucjonalnej na 2007 rok

Uchwała Nr XLIV/28/07 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XLIII/28/07 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kołbieli, ul. Parkowa 10 Panu Markowi Klementewiczowi.

Uchwała Nr XLII/28/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr XLI/26/07 Uchwała w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 47/49 Panu Emilowi Zadrożnemu.

Uchwała Nr XL/25/07 Uchwała w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Uchwała Nr XXXIX/25/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr XXXVIII/25/07 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku 2007 przejściowego deficytu budżetowego.

Uchwała Nr XXXVII/25/07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2007 r.

Załączniki do Uchwały Nr XXXVII/25/07 - harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2007 r.

Uchwała Nr XXXVI/23/07 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr XXXV/23/07 Uchwała w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż oraz ustalenia w rokowaniach z nabywcą ceny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Wojskiego

Uchwała Nr XXXIV/23/07 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7

Uchwała Nr XXXIII/23/07 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10

Uchwała Nr XXXII/23/07 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 47/49

Uchwała Nr XXXI/23/07 Uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.

Uchwała Nr XXX/21/2007 Uchwała w sprawie powołania Wojciecha Adama Marciniaka na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

Uchwała Nr XXIX/21/07 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr XXVIII/20/07 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr XXVII/20/07 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr XXVI/19/07 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr CDXIII/165/06 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 26.09.2006r.

Uchwała Nr XXV/18/07 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Uchwała Nr XXIV/18/07 Uchwała w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budŻetu powiatu na 2007 rok

Uchwała Nr XXIII/16/07 Uchwała w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu Powiatu do pracy w Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XXII/16/07 Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie m. Otwocka.

Uchwała Nr XXI/16/07 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.

Uchwała Nr XX/15/07 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŻetu Powiatu Otwockiego za 2006 rok

Uchwała Nr XIX/14/07 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Wojskiego.

Uchwała Nr XVIII/14/07 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr XVII/13/07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów, którym zostało przyznane stypendium w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr XVI/10/07 Uchwała w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37.

Uchwała Nr XV/7/07 Uchwała w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku.

Załącznki Nr 1 do Uchwały Nr XV/7/07 - treść ogłoszenia.

Uchwała Nr XIV/7/07 Uchwała w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Otwocku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/7/07 - treść ogłoszenia.

Uchwała Nr XIII//5/07 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

UCHWAŁA NR XII/5/07 ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2007 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr XI/5/07 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Wojskiego.

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044